De Begraafplaats

juni 2017

Themanummer: Het meermansgraf

Samen of alleen

© Anja Krabben

Eén derde van de huwelijken strandt. De groei van het aantal eenpersoonshuishoudens groeit al jaren aanzienlijk. En veel mensen vinden vrienden – die ze kunnen kiezen – belangrijker dan familie. Het wordt tijd het aanbod in soorten graven af te stellen op trends in de maatschappij.

Meer dan een vriendengraf... een gemeenschap

© Anja Krabben

Familie kun je niet kiezen, vrienden wel. Om de hechte band tussen vrienden nog duurzamer te maken, is een vriendengraf eigenlijk heel voor de hand liggend. Ze zijn er nog nauwelijks. Op begraafplaats Soestbergen in Utrecht is er een: The Underground Community

Het familiegraf in ere herstellen, voordelig voor consument én begraafplaats

© Leon Bok

Elders in dit nummer staat een interview met Anneke Vriesendorp, haar familie heeft een familiegraf sinds 1830. Hoeveel van dergelijke echte familiegraven zijn er nog? Het laten vervallen van familiegrafrechten is zonde en letterlijk geld weggooien. Niet alleen voor de familie, ook voor de begraafplaats.

Familiegraf sinds 1830

© Anja Krabben

Op begraafplaats de Essenhof in Dordrecht liggen 111 ‘Vriesendorpen’ in zeven verschillende familiegraven. Anneke Vriesendorp kijkt geregeld of alles er nog netjes bij ligt.

Onenigheid aan het graf

© mr. Willem van der Putten

Ruzies aan het graf, tussen nabestaande onderling. Of onenigheid rond het graf tussen u, als beheerder of eigenaar van de begraafplaats, en nabestaanden. Hoe gaat u daar mee om. Of beter: hoe voorkomt u dat?

Duurzame machines

© Wim van Midwoud

Dit hele jaar staat duurzaamheid op de begraafplaats centraal in dit vakblad. Dit keer worden de machines onder de loep genomen. Niet alle leveranciers van machines geven ‘thuis’ als het om duurzaamheid gaat.

Alle gezindten samen, dat kan in Culemborg

© Pauline Prior

Marcel van Dord is beheerder van 1 nieuwe en 5 oude begraafplaatsen van diverse gezindten: joods, islamitisch, Rooms-Katholiek, Oud-katholiek, hérvormd en algemeen. Hij is in dienst van de Beheersstichting Begraafplaatsen Culemborg (BBC). “De ene begraafplaats brengt minder op dan de andere, maar daar zitten de bestuursleden niet mee”

Bekijk het volledige artikel

Bijzonder duo helpt uitvaartondernemer

© Pauline Prior

Wie zijn na de nabestaanden de belangrijkste contacten van de begraafplaats? De uitvaartondernemers. Yvonne van Beek is een oude rot in het uitvaartvak. 27 jaar geleden begon ze als uitvaartverzorgster van Monuta Nijenheim in Zeist en nu is ze coördinator uitvaartzorg. Yvonne zet haar troosthonden Diego en Beethoven in voor troost en steun aan nabestaanden.

The Dutch Way of Death

© Anja Krabben

Twee recent verschenen boeken: twee verfrissende kijken op de uitvaartwereld. Niet altijd even objectief, wel kritisch en zonder meer verhelderend.

Bekijk het volledige artikel

Verder...

♣ Het begraafplaatsgevoel van... Dirk-Jan Francissen, de nieuwe directeur van De Nieuwe Ooster. Door Anna Kroon. ♣ Een Heer... zoekt een laatst rustplaats in Gorssel. ♣ Veel nieuws, zowel van de LOB zelfs als van diverse begraafplaatsen in het land. ♣ Plus het jaarverslag 2016 van de LOB. ♣ De Begraafplaats verschijnt zes keer per jaar. Het vierde nummer van 2017 komt uit in week 31.