Opinie: ingezonden stukken

Opinie: ingezonden stukken

Twee ingezonden stukken.

  • Sijm de Haij, beheer- en beleidsmedewerker begraafplaatsen op een begraafplaats in het midden van het land, stelt dat het beheer veel beter kan op de Nederlandse begraafplaatsen. Hij reageert hiermee op een interview dat verleden jaar verscheen in De Begraafplaats met de Ombudsman van het Klachteninstituut Uitvaartwezen. Daarin stond dat de Ombudsman weinig klachten ontvangt over begraafplaatsen – en ‘dus’ doen ze het goed. Onzin, vindt hij.
  • André Stam, controller van De Nieuwe Ooster in Amsterdam reageert op het ‘crematorium-nummer’.