Persoonlijk verlies

Uiteindelijk is niemand gevrijwaard van het verlies van dierbaren, ook niet als je al dagelijks met sterfgevallen van anderen te maken hebt. Wat is de invloed van een sterfgeval in je directe omgeving op je functioneren op de begraafplaats? Sta je anders in je werk? En zo ja, hoe dan? “Ik kreeg het als vader toen even te kwaad.” Over verlies en ‘gewoon’ door blijven werken.

Persoonlijk verlies

© Pauline Prior

Uiteindelijk is niemand gevrijwaard van het verlies van dierbaren, ook niet als je al dagelijks met sterfgevallen van anderen te maken hebt. Wat is de invloed van een sterfgeval in je directe omgeving op je functioneren op de begraafplaats? Sta je anders in je werk? En zo ja, hoe dan? “Ik kreeg het als vader toen even te kwaad.” Over verlies en ‘gewoon’ door blijven werken.