Planten die droogte goed doorstaan

Op de begraafplaats in Putten kwamen ze er proefondervindelijk achter welke planten goed tegen droogte kunnen. Dat leidde tot een database waar elke begraafplaats zijn voordeel mee kan doen.

Planten die droogte goed doorstaan

© Anja Krabben

Tekst: Anja Krabben, foto’s Jan-Hein Moors

Op de begraafplaats in Putten kwamen ze er proefondervindelijk achter welke planten goed tegen droogte kunnen. Dat leidde tot een database waar elke begraafplaats zijn voordeel mee kan doen.

In 2012 werd Jan-Hein Moors van StadWaterLand gevraagd of hij een renovatieplan wilde maken voor de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Engweg in Putten. Dat was hard nodig, omdat er de laatste decennia nauwelijks was bemest, consequent werd al het blad verwijderd en de pH-waarde van de grond was gezakt tot circa 4,5. De bomen en heesters groeiden nauwelijks nog en er was nagenoeg geen bodemleven. In 2014 werden de heesters en planten verwijderd en gedeeltelijk ook de bomen en heeft Moors een normaal, traditioneel beplantingsplan gemaakt. “Die vooral was gebaseerd op onderhoudsvriendelijkheid,” aldus Moors. “We hebben speciale mengsels gemaakt, waarbij we geen rekening hielden met droogte en hitte, simpelweg omdat we die tot die tijd nog niet echt hadden meegemaakt, althans niet zoals in 2018 en 2019. We wisten wel dat de gemeente de planten geen water zou geven, omdat ze daar nagenoeg de mogelijkheid niet toe hadden.” Dat was voor hem de reden om te gaan monitoren hoe de beplanting zich staande zou houden.

Goed, matig of slecht
Het beplantingsplan bestond uit 35 verschillende vaste planten en 35 heestersoorten. Bomen die werden geplant waren verschillende soorten lindes, de Magnolia kobus (beverboom) en de judasboom. Na de algehele renovatie bezocht Moors de begraafplaats regelmatig. En toen brak de droogte van 2018 aan. Van eind mei tot eind augustus viel er geen enkele regen op de begraafplaats, die op doorlatende zandgrond ligt met een grondwaterpeil dat vrij laag ligt. Duidelijk was te zien welke planten verdroogden en welke wonderwel heel goed stand hielden. Tot de goed presterende planten behoorden de Buddleja silver anniversary (een witte vlinderstruik), rozen zoals de Amadeus, Perrennial Blush, Cubana en Bonica en de eikenblad hortensia. Die laatste bleef helemaal groen, terwijl de boerenhortensia (Hudrangea macrophylla) al zijn blad verloor. Ook de rododendrons deden het slecht. Een andere onverwachte tegenvaller was de Persicaria affinis (duizendknoop).

Van alle soorten hield Moors exact bij hoe ze het deden, goed, matig of slecht, en ook of ze herstelden als het geregend had. Hij heeft daar een excell-bestand van gemaakt. Er waren planten die na een droge periode het blad lieten vallen, maar daarna weer goed terugkwamen. Het is dan ook verstandig om bladverliezende heesters of verdorde vaste planten niet meteen op te rooien en weg te gooien. Wacht af, want de natuur is vaak sterker dan je denkt. Vaste planten kunnen zo weer uitschieten en voor heesters geldt hetzelfde. Controleer of een struik echt dood is door met je nagel een stukje bast af te krabben. Als het hout daaronder nog groen is, leeft de plant nog gewoon. De database die Moors maakte van planten die goed, matig en slecht presteren met droogte stelt hij beschikbaar voor wie geïnteresseerd is en is te downloaden op de ledensite van de LOB: ‘Beplanting en droogte begraafplaats Engweg’

De droogte in augustus 2018

De begraafplaats aan de Engweg in juli 2021

De begraafplaats aan de Engweg in juli 2021

Jan-Hein Moors: “Op basis van de uitkomsten in de database, is er opnieuw een beplantingsplan gemaakt voor de begraafplaats, meer geënt op de soorten die de droogte goed hebben doorstaan. Het resultaat mag er zijn en heeft al mooie plaatjes opgeleverd en een tevreden opdrachtgever.”