Ruimen ‘not done’ in Engeland

Ruimen ‘not done’ in Engeland

© Nynke Wierda

Ruimen gebeurt nauwelijks in Engeland. Het gevolg zijn volle begraafplaatsen, ruimtegebrek, torenhoge grafprijzen en een hoog crematiecijfer. Verklaart dat ook het succes van de natuurbegraafplaatsen?