Taakgestraften

Mensen met een werkstraf inzetten op de begraafplaats. Enkele beheerders vertellen hun grotendeels positieve ervaringen daarmee. “Iedereen verdient een tweede kans.” De reclassering zoekt nog werkplekken.

Taakgestraften

© Gerda Nater