Uit liefde en barmhartigheid

De Rooms Katholieke Begraafplaats van Medemblik was vroeger nauw verbonden met de Zusters van Liefde. Zuster Alphonsa is de enige Zuster van Liefde die nog in Medemblik woont, twee anderen wonen in Brabant, de rest ligt begraven in een zustergraf op de begraafplaats, waar ook nog een priestergraf en een graf voor de Fraters van Liefde is.

Uit liefde en barmhartigheid

© Pauline Prior

De Rooms Katholieke Begraafplaats van Medemblik was vroeger nauw verbonden met de Zusters van Liefde. Zuster Alphonsa is de enige Zuster van Liefde die nog in Medemblik woont, twee anderen wonen in Brabant, de rest ligt begraven in een zustergraf op de begraafplaats, waar ook nog een priestergraf en een graf voor de Fraters van Liefde is.