Vijver, wadi, lijngoot

“We zijn nog te veel gefocust op drooglegging en afvoer van water. Begraafplaatsen moeten anders met water omgaan. Water vasthouden en bergen.” Dat kan op verschillende manieren.

Vijver, wadi, lijngoot

© Anja Krabben