Wet op de lijkbezorging

De afkortingen WW, AOW en WAO zijn bekende begrippen. Minder bekend is wellicht dat deze lettercombinaties afkortingen zijn van wetten. Dat de afkorting Wlb staat voor Wet op de lijkbezorging is voor houders van begraafplaatsen en lezers van dit blad algemeen bekend.

Wet op de lijkbezorging

© Wim Zaalberg

De afkortingen WW, AOW en WAO zijn bekende begrippen. Minder bekend is wellicht dat deze lettercombinaties afkortingen zijn van wetten. Dat de afkorting Wlb staat voor Wet op de lijkbezorging is voor houders van begraafplaatsen en lezers van dit blad algemeen bekend.

Het wordt al moeilijker als we praten over Blb (Besluit op de lijkbezorging) of GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) en Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens), wetten waar u als beheerder van een begraafplaats regelmatig mee van doen heeft.

Hoewel het een gangbaar gezegde is dat iedere Nederlander, of beter gezegd een ieder die in Nederland verblijft, geacht wordt de wet te kennen, gaat het te ver om te eisen dat u al die wetten uit het hoofd kent. Het is ook beslist niet noodzakelijk dat u de volledige Nederlandse wetgeving bij u thuis of op kantoor op de boekenplank heeft staan. Wat wel nodig is, is dat alle begraafplaatsen in het bezit zijn van de wet- en regelgeving op het gebied van de lijkbezorging. Helaas is dat bij veel van onze LOB-leden nog niet het geval.

Alle nieuwe wetten, zo ook de Wlb van 7 maart 1991, worden gepubliceerd in Staatsbladen en kunnen worden besteld bij de Staatsuitgeverij (Sdu). Dat geldt ook voor het Besluit op de lijkbezorging en het Lijkomhulselbesluit. Toch is het bestellen voor de gemiddelde begraafplaatshouder niet zo zinvol omdat wet- en regelgeving nogal eens wijzigt. Zo is de aanvankelijke Wlb van 7 maart 1991 inmiddels zestien maal gewijzigd. U zou dus in totaal zeventien staatsbladen moeten bestellen en dan nog heeft u geen duidelijk integraal overzicht van de Wlb zoals die nu van kracht is.
 
Verstandiger is over te gaan tot de aanschaf van bijvoorbeeld het Thematisch Handboek Lijkbezorging van de Uitgeverij Koninklijke Vermande. In dit handboek zit een losbladige versie van de Wlb. Tegen een geringe abonnementsvergoeding krijgt u regelmatig wijzigings- en aanvullingssupplementen. In het handboek treft u ook de uitvoeringsbesluiten aan, zoals het Besluit op de lijkbezorging en het Lijkomhulselbesluit. Voorts is van belang dat in het handboek een apart gebonden 150 pagina’s tellend katern over begraven is opgenomen van Mr. W.G.H.M. van der Putten. Dit katern over begraven kan worden beschouwd als een uitvoerige toelichting op de Wlb en als een onmisbaar handboek voor iedere begraafplaats. Niet onvermeld mag blijven dat in het handboek ook onze LOB Handleiding Opgraven & Ruimen is opgenomen, waar we best trots op zijn.
 
Het Thematisch Handboek Lijkbezorging is niet goedkoop – de eerste aanschafprijs is € 100,-, waar bovenop nog een geringe abonnementsbijdrage komt voor wijzigings- en aanvullingssupplementen, maar voor een beetje begraafplaats zal dit toch niet onoverkomelijk zijn. Het katern over begraven is ook los verkrijgbaar, voor €40,-.

Voor de hele kleine begraafplaatsen die honderd euro toch wat te veel vinden is er goed nieuws. De Staat heeft namelijk na een openbare aanbesteding aan de Sdu opdracht verleend tot de bouw van een wettenbestand dat voor iedereen kosteloos via internet toegankelijk is. Het project loopt over meerdere jaren. Op dit moment is reeds beperkte wet- en regelgeving, waaronder de Wlb en het Blb, beschikbaar. Helaas staat het Lijkomhulselbesluit nog niet op deze site. De site Uitvaart.nl overweegt een rechtstreekse link naar de Wlb en het Blb te maken. Geen computer of internetaansluiting? Geen probleem, ga naar kennissen of naar dat eigenwijze buurjongetje dat uren achtereen op internet zit te surfen en geef hem de volgende instructie:

– Type in: www.overheid.nl;
– klik rechts onderaan op: Wet en regelgeving;
– daarna weer klikken op: Wet en regelgeving, links van het vlaggetje;
– tik vervolgens in bij zoeken: Wet op de lijkbezorging;
– er komen dan 4 zoekresultaten, waaronder de Wlb en het Blb. Beide documenten zijn bijgewerkt tot en met april 2002;
– maak tot slot een print.

Het Thematisch handboek Lijkbezorging en het katern begraven zijn verkrijgbaar bij:
Servicecentrum Uitgevers, postbus 20014, 2500 EA Den Haag. Tel. (070) 378 98 80.