De Begraafplaats

September 2002

Wee Uw gebeente

© Bert Pierik

Niet zelden hebben nabestaanden die een dierbare hebben laten begraven in een algemeen graf ook na tien jaar nog de behoefte aan een duidelijk herkenbare en waardig aangegeven plek waar ze de overledene kunnen herdenken. Een knekelput lijkt daarvoor niet de meest aangewezen plek.

Bekijk het volledige artikel

Keldergraven

© Anja Krabben

In de serie ‘warenonderzoek’ ditmaal keldergraven. De bouw van keldergraven, die vooral worden aangelegd ten behoeve van het algemene begraven, vergt aanzienlijke investeringen met, maar die worden op de lange termijn ruimschoots terugverdiend. En het brengt ook nog wat voordelen met zich mee.

Groenwerk: zelf doen of uitbesteden?

© Bram Galjaard

Het kan een aantrekkelijke optie voor u zijn: het groenbeheer niet meer in eigen hand te houden, maar dit werk (deels) uit te besteden. Maar het brengt ook risicos met zich mee: als warenkennis en prijsinzicht ontbreken ontstaat er een probleem.

Bekijk het volledige artikel

Fortuyn is geen voorbeeld

© Anja Krabben

Er zullen veel mensen uit nieuwsgierigheid voor de televisie hebben gezeten, vrijdag 19 juli jongstleden, toen Pim Fortuyn werd opgegraven om een dag later te worden overgebracht naar het plaatsje Provesano in noord-Itali waar hij zijn definitieve rustplaats heeft gevonden. Veel mensen zullen gekeken hebben zoals je met lichte tegenzin, maar nieuwsgierig, lekker griezelend, naar een horror-film kijkt. Want opgraven roept bij de meeste mensen toch een griezelig beeld op.

Bekijk het volledige artikel

Christenen knappen joodse begraafplaatsen op

© Pauline Prior

Tijdens de hittegolf van eind juli staan veertig vrijwilligers van de ‘Stichting Boete en Verzoening Israël, Ismaël en anderen’ zich in het zweet te werken op de joodse begraafplaats in het Groningse Veendam. Is het de uitgekomen droom van elke begraafplaatsbeheerder, een praktische vorm van christelijke naastenliefde of een gezellig samenzijn met geloofsgenoten?

Wet op de lijkbezorging

© Wim Zaalberg

De afkortingen WW, AOW en WAO zijn bekende begrippen. Minder bekend is wellicht dat deze lettercombinaties afkortingen zijn van wetten. Dat de afkorting Wlb staat voor Wet op de lijkbezorging is voor houders van begraafplaatsen en lezers van dit blad algemeen bekend.

Bekijk het volledige artikel

Voor de villabewoners en de arbeiders

© Pauline Prior

Jan Eijs is onbezoldigd beheerder van RK begraafplaats De Goede Herder in Wassenaar, een begraafplaats waar rijk en minder rijk begraven ligt. Tegenwoordig bijna alleen nog maar in eigen graven: Bijna niemand wil meer in een algemeen graf. De parochie ligt midden in een villawijk, maar is er voor alle parochianen. Niet alleen voor degenen die de buidel kunnen trekken.

Bekijk het volledige artikel

Verder:

Als bijzonder gebouw de koninklijk grafkelders in Delft. Het favoriete plekje is van Jacqueline Degenkamp, administratief medewerker begraafplaats St. Barbara in Amsterdam. Marie-Louise Meuris vertelt in haar column Hemel & aarde over een bijzondere wandeling. Jurist mr. W.G.H.M. van der Putten behandelt in zijn Vraagbaak weer veel interessante vragen en antwoorden. Zoals: Wie vergoedt de beschadigde dekplaat en moet je pers toestaan bij ruimingen? En uiteraard productnieuws en ander nieuws, zowel van de LOB zelf als van diverse begraafplaatsen in het land.