De Begraafplaats

December 2015

Steen des aanstoots

© Harry PerrĂ©e

Is de Nederlandse grafsteen vrij van kinder- en slavenarbeid? Tien jaar betrokkenheid van Nederlandse natuursteenbedrijven bij duurzaam natuursteen heeft geleid tot 'een druppel op een gloeiende plaat'. “Maar goed, we zijn begonnen.”

Bekijk het volledige artikel

Goede smaak

© Marie-Louise Meuris

Is het geen tijd voor een goedkoper, duurzamer, redelijker alternatief voor de glimmende, onpersoonlijke granieten grafstenen met zo’n dubieuze achtergrond? Een zoektocht naar schoonheid, duurzaamheid en de terugkeer van vakmanschap.

Trends: van mausoleum tot fotoportret

© Leon Bok

Trends in grafcultuur komen en gaan. Vooral in de 19e en 20e eeuw zijn veel trends te herkennen. Trends verrijken onze begraafplaatsen omdat ze een weergave zijn van de geschiedenis, cultuur en gewoonten. Van mausoleum tot fotoportret.

Overal graniet, hoe het zo gekomen is

© Leon Bok

In de Nederlandse bodem vinden we weinig natuursteen. Toch werd al heel vroeg graniet toegepast in Nederland. Het komt namelijk in het noordoosten van Nederland aan de oppervlakte in de vorm van zwerfkeien. De hunebedden zijn er van gebouwd en kerken werden op zwerfkeien gefundeerd. Vandaag de dag staan onze begraafplaatsen vol met graniet en dat zijn geen zwerfkeien. Hoe is dat zo gekomen?

Kunststof, nou nee, beton graag

© Wim van Midwoud

Diverse materialen voor graftekens: de voor- en nadelen op een rij

De geest is hier niet

© Pauline Prior

De begraafplaats van Marken heeft twee soorten vakken: een met algemene graven en een met particuliere graven. Op het algemene vak zijn alleen paaltjes met nummers te zien. Op het andere vak staan diezelfde paaltjes met nummers, maar dat valt minder op, want op de graven staat ook een grafsteen. Opvallend is het om te zien is dat veel bewoners vrijwillig kiezen voor een algemeen graf.

Alles standaard

© Pauline Prior

In deze tijd van individualisering is een begraafplaats waar iedereen eenzelfde grafteken krijgt een uitzondering. Ze zijn er nog wel: in Geldrop, Nijmegen en Malden; hoewel ook hier de roep om het eigene, het persoonlijke in de grafbedekking steeds vaker wordt gehoord én gehonoreerd.

Het verhaal in beeld brengen

© Pauline Prior

Hoe is het met Memento, het samenwerkingsverband van professionele kunstenaars die zich toeleggen op persoonlijke gedenkbeelden?

Concentratie en meditatie

© Pauline Prior

Arthur Gläsner is kunstenaar en psychosyntheticus. Een psychosyntheticus begeleidt en ondersteunt mensen bij de zoektocht naar antwoorden op wezenlijke levensvragen. Hij ontwerpt en maakt grafmonumenten, is vooral bekend om zijn letterinscripties, en wil eigenlijk alleen nog maar met Europese steensoorten werken.

Verder...

Harry Perrée ondervraagt de wethouder van Nerijnen Behoud en beheer en de dilemma's over de samenhang tussen die twee. Door Wim Cappers. Het begraafplaatsgevoel van… an Slagter, oprichter van ouderenomroep MAX. Door Anna Kroon. Dutch design op Nederlandse begraafplaatsen Column van Anja Krabben. De Dames inspecteren de algemene begraafplaats in Ochten. Vragen en antwoorden in de Juridische vraagbaak van W.G.H.M. van der Putten. Googlen op: Grafsteen plaatsen. Veel nieuws, zowel van de LOB zelfs als van diverse begraafplaatsen in het land. De Begraafplaats verschijnt zes keer per jaar. Het eerste nummer van 2016 komt uit in week 6.