De Begraafplaats

Oktober 2013

De Ombudsman

© Harry Perrée

De Ombudsman van het Klachteninstituut Uitvaartwezen krijgt maar heel af en toe een klacht over een begraafplaats op zijn bureau. Maar nu onlangs een begraafplaats een uitspraak van de Ombudsman naast zich neerlegde, willen LOB en Ombudsman toch even pleiten voor het nut van een goede klachtenprocedure. 

Bekijk het volledige artikel

Online-begraafplaatsen.nl

© Anja Krabben

Online-begraafplaatsen.nl heeft zich ten doel gesteld alle graven van Nederland online te zetten. Daartoe zijn 168 vrijwilligers aan het werk. Wat is het doel van deze inventarisatie? Kan en mag het zomaar?

Eenzaam maar niet alleen

© Pauline Prior

Het aantal ‘uitvaarten van gemeentewege’ neemt toe, zo kwam onlangs in het nieuws. Reden: steeds meer ouderen hebben het financieel moeilijk. Henk van Deutekom deed onderzoek naar uitvaarten van gemeentewege en schreef het boekje Eenzame uitvaarten, handreiking voor de uitvoering op de Wet van de lijkbezorging.

Bezuinigen of investeren?

© Pauline Prior

Het begraven neemt af, dus veel begraafplaatsen hebben minder inkomsten. Moet je dan bezuinigen? Of juist investeren om later meer inkomsten te genereren? Wim van Oort adviseert begraafplaatsen over het kostendekkend maken van een begraafplaats. Hij hielp onder andere de gemeente Stichtse Vecht hierin keuzes te maken.

Op de drempel van veranderingen

© Anja Krabben

In ‘Achter de advertentie’, een serie interviews met de mensen áchter een advertentie, ditmaal de Adviesgroep Begraafplaatsen. Vijf zelfstandige professionals, die al lang in de begraafplaatswereld werkzaam zijn, hebben hun krachten gebundeld en willen hun kennis delen met begraafplaatsen. “Begraafplaatsen zijn bijzondere plekken omdat er emoties bij komen kijken. We zijn geen idealisten, maar hebben wel een passie voor het vak. Geld is niet de drijfveer.”

Bekijk het volledige artikel

Bezuinigen of juist investeren?

© Pauline Prior

Begraven neemt af, cremeren neemt toe. Gevolg: veel begraafplaatsen hebben minder inkomsten. Moet je dan bezuinigen? Of juist investeren om later meer inkomsten te genereren? Wim van Oort adviseert begraafplaatsen over het kostendekkend maken van een begraafplaats. Hij hielp onder andere de gemeente Stichtse Vecht hierin keuzes te maken.

Beslissingen nemen na een fusie

© Pauline Prior

De gemeente Hollands Kroon is voortgekomen uit een fusie van de vier voormalige Noord-Hollandse gemeenten en telt nu elf begraafplaatse. De fusie leidde tot allerlei beleidsvragen over beheer en onderhoud, want hoe kom je tot harmonisatie in het beleid plus een hoge kostendekkendheidsgraad?

Blijf in gesprek

© Pauline Prior

Begraafplaats en crematorium De Essenhof in Dordrecht vroeg bezoekers mee te denken over de voorschriften voor de grafbedekking van de algemene keldergraven. Dat leidde tot een aanpassing van de regels. Maar nog belangrijker is het gevoel bij nabestaanden gehoord te worden.

Verder...

  Lage Vuursche even middelpunt van Nederland. Plaatsvervangende woede. De column van Leon Bok. Ik twitter. Twitter jij? Twitteren wij?? De column van Wim van Midwoud. Het begraafplaatsgevoel van… van Arthur Japin HYPERLINK "http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland" o "Nederland" . Door Anna Kroon. Beroemd & Begraven: Moeder Charley Toorop en zoon Edgar Fernhout op de Algemene Begraafplaats Bergen. Door Angelique Scheerder. De Dames inspecteren de begraafplaats Den en Rust in Bilthoven. De juridische vraagbaak van mr. W.G.H.M. van der Putten. Veel nieuws, zowel van de LOB zelf als van diverse begraafplaatsen in het land.     De Begraafplaats verschijnt zes keer per jaar. Het zesde nummer van 2013 komt uit in december 2013, week 49.