De Begraafplaats

Oktober 2015

LOB ondervraagt

© Wim van Midwoud

Wie is de klant en wat wil hij of zij graag? De LOB wilde graag antwoord op deze vraag. Een eerste resultaat: het LOB Consumentenonderzoek. Een onderzoek naar de beweegredenen van consumenten om te kiezen voor begraven of cremeren en hun wensen met betrekking tot begraafplaatsen.

Zoetermeer onderzoekt

© Pauline Prior

Zoetermeer gaat elke twee jaar de bewoners ondervragen over begraven en de twee gemeentelijke begraafplaatsen. Marco Dofferhoff is de initiator ervan. “Je houdt zo goed de vinger aan de pols.” En kunt beter beleid maken.

Wat wil de oudere?

© Harry Perrée

Begraven op de korte termijn. Harry Perrée legt zijn oor te luister bij vier bewoners van een algemeen bejaardenhuis: wie wil er begraven worden, wie gecremeerd? En waarom? Elders in dit nummer onderzoekt een student journalistiek het begraven op de lange termijn: wat wil de jongere?

Bekijk het volledige artikel

Een jonge kijk op de dood

© Timos Krabben

Jongeren denken al snel in termen van 'cool', 'vet', 'in' en 'uit'. Hoe denken ze over begraven en cremeren? Is begraven in? Of oubollig en uit? Timos Krabben, derdejaars student Media, Informatie en Communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam, stelde een enquête op, zette deze online en kreeg 147 reacties. Hier de resultaten; misschien niet geheel wetenschappelijk verantwoord, maar absoluut leerzaam om te lezen. Tevens interviewde hij twee leeftijdgenoten.

Bekijk het volledige artikel

Heeft de r-k begraafplaats nog toekomst?

© Pauline Prior

Vooral gelovigen kiezen voor begraven, zo blijkt uit de LOB-enquête. Maar dan vooral protestanten, moslims en joden. Katholieken zijn flexibeler: zij kiezen even makkelijk, of zelfs eerder, voor cremeren. Zullen de meer dan 1.000 r-k begraafplaatsen die Nederland telt blijven bestaan? Zeker nu het aantal r-k kerken dat gaat sluiten de komende jaren enorm zal toenemen. Wie zorgt er dan nog voor de (r-k) doden?

De Laatste Eer - Portret van een uitvaartvereniging

© Anna Kroon

Mijn ouders, grootouders van vaders kant, twee jong overleden neven, vier broers van mijn vader en twee tantes liggen begraven op de kleine Hervormde begraafplaats middenin het dorp Vinkeveen. Bij de begrafenissen op deze begraafplaats zijn het de dragers van uitvaartvereniging De Laatste Eer die de kist naar het graf brengen. Gijs van der Wilt, beheerder van de begraafplaats en sinds 1999 voorzitter van de Laatste Eer, vertelt over deze onafhankelijke protestants-christelijke begrafenisvereniging en de geschiedenis van de begraafplaats.

Aanbesteden, maar dan anders

© Wim van Midwoud

Voor een nieuwe auto heb je 15.000 euro te besteden. Je gaat een aantal dealers af en zegt: “Ik heb 15.000 euro. Wat kunt u me aanbieden?” De eerste dealer showt een leuk modelletje, voorzien van een pittige motor. “Is dat het?” Nou, de dealer maakt je duidelijk dat je al enorm gematst wordt, maar omdat jij het bent: vooruit, nog een panoramadak erbij. Je wilt er nog even over nadenken en gaat na de tweede dealer. Hij biedt hetzelfde, maar mét een jaar gratis onderhoud én, omdat u het bent, nog vier schitterende vloermatjes. Je gaat langs nog twee concullega‘s, maar uiteindelijk heeft nummer twee het beste aanbod en de koop wordt gesloten. Je geniet nu dagelijks van deze mooie auto met panoramadak én een jaar gratis onderhoud én vier schitterende vloermatjes. Zo ongeveer heeft gemeente Leerdam het beheer van haar vijf begraafplaatsen uitbesteed.

Verder...

Harry Perrée ondervraagt de wethouder van Hoorn. Behoud en beheer en de dilemma's over de samenhang tussen die twee. Door Wim Cappers. Het begraafplaatsgevoel van… van Ombudsman Uitvaartwezen Marliz Schellekens. Door Anna Kroon. Verbranden is hoogmoedig, begraven vernederend. Column van Anja Krabben. Een Heer zoekt een laatste rustplaats in Assen. Vragen en antwoorden in de Juridische vraagbaak van W.G.H.M. van der Putten. Googlen op: Begraven of cremeren. 
Nieuwe producten en diensten. Veel nieuws, zowel van de LOB zelfs als van diverse begraafplaatsen in het land.