De Begraafplaats

September 2005

Ongewenst bezoek

© Anja Krabben

Hoe overlast van dieren op de begraafplaats tegen te gaan? Preventie is moeilijk op een begraafplaats. Jagen is vaak de enige oplossing, en dan bij voorkeur met een geweer, want dat werkt het meest effectief. Het is echter niet makkelijk om een afschotvergunning te krijgen. Terwijl het probleem van overlast door dieren in de toekomst waarschijnlijk alleen maar groter wordt, meent faunabeheerder Tjeerd Rinsma. Hij adviseert begraafplaatsen bij de aanvraag van een afschotvergunning. Ook heeft hij een advies aan de LOB.

Bekijk het volledige artikel

Ecologisch beheer

© Marjon Weijzen

Begraafplaatsen zijn bijzondere plekken. Ook wat de natuur betreft. Met planten die elders bijna niet te vinden zijn, vogels en andere dieren die hier de rust vinden die elders in de stad én op het platteland soms ver te zoeken is. De natuurfunctie verhoogt de waarde van begraafplaatsen. Daar moet bij het beheer dan wel rekening mee worden gehouden.

Is eeuwige grafrust een probleem?

© Pauline Harmsen

In de islamitische traditie is de eeuwige grafrust een belangrijke waarde. In Nederland worden graven voor eeuwig juist bijna nooit meer uitgegeven. Gezien deverwachting dat steeds meer moslims in ons land begraven willen worden, is het van groot belang dat de huidige begraafpraktijk en de wensen van de moslimgemeenschap zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd.

Bekijk het volledige artikel

Een maand uit het leven van een funerair deskundige

Dagboek van Leon Bok. Leon Bok werkt als parttime funerair deskundige voor de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ). Eén dag per week is hij op pad of werkt hij aan adviezen voor beschermde begraafplaatsen, kerkhoven en grafmonumenten. Verder actualiseert hij 160 funeraire rijksmonumenten voor het project Actualisering Monumentenregister (AMR). Deze zomer hield hij voor De Begraafplaats een maand lang een dagboek bij.

Begraven in de kerk: twee vliegen in één klap

© Leon Bok

Monumentenzorg en lijkbezorging gaan goed samen. Dat blijkt uit de honderden van rijkswege beschermde objecten op begraafplaatsen, maar ook uit de innovaties in de lijkbezorging die de monumentenzorg daadwerkelijk zouden kunnen ondersteunen. Zo waren er in Maastricht vergevorderde plannen om de St. Lambertuskerk te gaan restaureren en de kerk geschikt te maken voor begraven. Hoewel de gemeente gekozen heeft voor een ander alternatief is het plan, zeker vanuit het oogpunt van monumentenzorg, zo gek nog niet.

Eerlijke tarieven zijn mogelijk

© Conradine de Reus

Een eigen graf zou niet meer dan 2000 euro mogen kosten, meent Conradine de Reus, adviseur voor begraafplaatsen. Ze reageert hiermee op de discussie die voor de zomer woedde over de exorbitant hoge grafkosten. In De Begraafplaats legt ze uit waarom.

Bekijk het volledige artikel

Is de knekelput nog van deze tijd?

© Gerda Nater

Algemene graven worden na een aantal jaren geruimd. Nabestaanden kunnen desgewenst de grafrechten verlengen of het stoffelijk overschot laten herbegraven. Willen ze dat niet, dan verdwijnen de resten in een zogenaamde knekelput, ook wel verzamelgraf genoemd. De knekelput stond de laatste tijd onder vuur van enkele nabestaanden die het een respectloze manier van omgaan met menselijke resten vinden. Hoe kijken beheerders hier tegenaan? Is de knekelput nog wel van deze tijd?

Bekijk het volledige artikel

Een historische oase tussen moderne kantoorkolossen

© Pauline Prior

In de jaren zeventig zag de gemeente Amsterdam liever grote kantoren op de plaats van wat er nog over was van het oude dorpje Sloterdijk. De huizen, de kerk en het kerkhof werden serieus bedreigd. De ‘Stichting tot behoud Petruskerk en omgeving Oud-Sloterdijk’ stak daar een stokje voor. Gelukkig waren diverse graven op het Amsterdamse kerkhofje destijds voor eeuwig uitgegeven. Dankzij dit eeuwigdurend recht wist de stichting kerk, kerkhof en het nog bestaande deel van het dorp voor sloop te behoeden. Een prachtig stukje historie is daarmee bewaard gebleven.

Verder:

Op de fotopagina’s: De begraafplaats van De Tiltenberg, foto’s Pauline Prior.  Als bijzonder gebouw de grafkapel van koekjesfabrikant Jamin in Rotterdam. Tekst en foto Pauline Prior.Het favoriete plekje is van Theo Blokland, oud- bestuurslid van de LOB.In Beroemd begraven staat het graf van dichter, schrijver, tv-presentator, wereldreiziger en verzamelaar Boudewijn Büch in Velsen centraal.Jurist mr. W.G.H.M. van der Putten behandelt in zijn Vraagbaak weer veel interessante vragen en antwoorden, zoals: Mag schudden altijd?In nieuwe producten en diensten o.a. een verlichte urnenmuur.De column van Hedy Vegter en veel nieuws, zowel van de LOB zelfs als van diverse begraafplaatsen in het land.De Begraafplaats verschijnt vier keer per jaar. Het winternummer komt uit in december 2005, week 48.