Wilt u als professional in de uitvaartzorg meer informatie of heeft een vraag over het Coronavirus, stuur dan een mail naar [email protected].

OP DEZE SITE VINDT U INFORMATIE OVER:

 • Aanvullende informatie
 • Formulieren avondklok
 • Avondklok en Groepsgrootte
 • Maximale groepsgrootte bij uitvaarten blijft 100
 • In uitvaartcentra en aula’s per 1 december mondkapjes verplicht
 • Vanaf 18 november weet 100 mensen bij uitvaart
 • 3-11-2020: Vanaf maandag maximaal 9 november 30 mensen bij een uitvaart
 • 14-10-2020: Verscherpte coronamaatregelen
 • Uitzondering uitvaarten blijft gehandhaafd
 • Aanvulling m.b.t. uitvaartplechtigheid en condoleance
 • Uitzondering voor uitvaarten bij nieuwe coronamaatregelen
 • Uitvaarten uitgezonderd van samenkomstverbod
 • Contactgegevens registreren bij horeca op een begraafplaats
 • Verdere versoepelingen coronamaatregelen door Rutte bevestigd
 • Richtlijnen / handreiking catering
 • Vanaf 1 juli: honderd personen bij uitvaarten toegestaan
 • Vanaf 1 juni: catering bij uitvaarten weer toegestaan
 • Een erehaag, mag dat?
 • Instructieblad professionals uitvaartzorg
 • LOB start Coronaforum
 • Feiten over het virus
 • Voorbeelden specifieke protocollen aangeleverd door LOB-leden
 • Coronavirus en de persoonlijke benadering
 • Coranavirus en werk
 • Berichten Calamiteitenteam Uitvaartzorg (BGNU, LOB, LVC, Nardus, ArBo-dienst)
 • Sites met relevante aanvullende informatie

23-01-2021

AANVULLENDE INFORMATIE

De nieuwe coronamaatregelen brachten ook nieuwe onduidelijkheden met zich mee. Ten aanzien van onderstaande punten is er nieuwe informatie voor u!

 • Groepsgrootte
  In tegenstelling tot eerdere berichten geldt voor de groepsgrootte bij uitvaarten met ingang van 25 januari aanstaande dat kinderen tot en met 12 jaar WEL meegeteld moeten worden.
 • Condoleance
  Nabestaanden en belangstellenden bij een condoleance mogen na 21.00 uur niet meer over straat. Een condoleance wordt niet gezien als een uitvaartplechtigheid en valt dus niet onder de uitzondering op de avondklok.
 • Bezoek aan rouwkamers
  Ook wie in de avonduren een bezoek wil brengen aan een 24-uursrouwkamer moet rekening houden met de avondklok. Een dergelijk bezoek valt niet onder de uitzonderingen op de avondklok en de verplaatsingen zullen dus voor 21.00 en na 04.30 uur moeten plaatsvinden.
 • Werkgeversverklaring
  Op deze website van MKB-Nederland vindt u antwoord op praktische vragen over het invullen van de werkgeversverklaring.
 • Cruciaal beroep
  De uitvaartzorg is een cruciaal beroep waar het om kinderopvang gaat. Vanuit de overheid werd tijdens de eerste coronagolf aangegeven dat de uitvaartzorg in dit opzicht gezien wordt als vallende onder de zorg.

22-01-2021

FORMULIEREN AVONDKLOK

In Nederland geldt een avondklok. De avondklok geldt van zaterdag 23 januari 21.00 tot woensdag 10 februari 2021 tot 4.30 uur ‘s ochtends. Het is verboden om zonder geldige reden op straat te zijn. Er gelden echter uitzonderingen waaronder: ‘Als u onderweg bent in verband met een uitvaart en dit kunt aantonen.’
Als het noodzakelijk is dat u naar buiten gaat, dan moet u het formulier Eigen verklaring avondklok bij zich hebben. Dit kunt u digitaal invullen en printen. Deze documenten zijn nu te downloaden.

Formulieren avondklok

Als het noodzakelijk is dat u naar buiten gaat tijdens de avondklok, dan moet u het formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ bij zich hebben. Als het nodig is dat u voor werk naar buiten gaat moet u ook een ‘Werkgeversverklaring avondklok’ kunnen laten zien.

21-01-2021

AVONDKLOK EN GROEPSGROOTTE

Premier Rutte kondigde woensdag nieuwe, strengere coronamaatregelen aan. Het doel is het aantal besmettingen terug te brengen en de verspreiding van Covid-19 – met name de nieuwe Britse variant – af te remmen.

Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkst maatregelen die voor u relevant zijn.

Groepsgrootte
Het maximum aantal personen dat bij een uitvaartplechtigheid en nazit aanwezig mag zijn wordt met ingang van maandag 25 januari aanstaande teruggebracht tot 50. Dit is exclusief kinderen (tot en met 12 jaar) en uitvaartmedewerkers. Uitvaartverzorgers, crematoria en begraafplaatsen doen er dan ook alles aan om uitvaarten zo veilig mogelijk te organiseren. Zo nemen ze maatregelen om het gemakkelijker te maken om afstand te houden, zorgen ze voor desinfectiemogelijkheden, geven ze aanwijzingen als de afstandsregels vergeten dreigen te worden, etc. Uiteraard wordt ook goed gekeken hoeveel mensen in de aula en condoleanceruimte passen, om het aantal personen plus eventueel personeel anderhalve meter afstand te laten houden. Daardoor kunnen er soms minder dan 50 personen bij een uitvaart cq. het afscheid aanwezig zijn.

Avondklok
Mogelijk wordt een avondklok één van de maatregelen. Het debat hierover in de Tweede Kamer vindt nog plaats – we brengen u alvast op de hoogte wat dit (in z’n algemeenheid) voor u en uw werkzaamheden op/bij de begraafplaats betekent. Mocht de maatregel worden ingevoerd, dan is het de bedoeling dat iedereen (waarschijnlijk) tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s binnen blijft. Het is dan dus verboden om zonder geldige reden op straat te zijn. Eén van de geldige redenen is: ‘Als je onderweg bent in verband met een uitvaart en dit kunt aantonen’. Dit aantonen kan door middel van het bij je dragen van een werkgeversverklaring. De rijksoverheid stelt (na akkoord op het kabinetsplan voor de avondklok door de Tweede Kamer) formulieren beschikbaar op deze webpagina www.rijksoverheid.nl/avondklok. Daar zal ook het formulier ‘eigen verklaring avondklok’ te downloaden zijn ten behoeve van nabestaanden en hun gasten als zij gedurende de avondklok bijvoorbeeld toch een rouwbezoek hebben in uw centrum.

Aantal bezoekers thuis
Het aantal personen dat mensen thuis mogen ontvangen, is per direct teruggebracht tot 1 persoon per dag. Dit betekent dat er – naast mensen uit het huishouden – 1 extra persoon aanwezig mag zijn bij bijvoorbeeld vertrek van de overledene uit huis of tijdens de laatste verzorging. Er is geen maximum aan het aantal personen uit het huishouden. Laatste verzorgers kunnen met z’n tweeën overledenen op blijven halen.

15-12-2020

MAXIMALE GROEPSGROOTTE BIJ UITVAARTEN BLIJFT 100

30-11-2020

IN UITVAARTCENTRA EN AULA’S PER 1 DECEMBER MONDKAPJES VERPLICHT

Op 1 december 2020 gaat de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in. In het verlengde daarvan wordt het dragen van een mondkapje in publieke binnenruimtes verplicht. Ook uitvaartcentra, aula’s en crematoria zijn (deels) publieke binnenruimtes. Uitvaartcentra bestaan in de indeling van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm) uit verschillende soorten ruimten, zowel publieke als besloten ruimten.

Publieke ruimte (mondkapje verplicht)
De aula en foyer, waar bij elke uitvaart weer een nieuwe groep mensen aanwezig is waarbij van tevoren niet altijd vaststaat wie er aanwezig zullen zijn, worden beschouwd als een publieke ruimte. Daarvoor geldt een mondkapjesplicht, behalve als de aanwezigen een vaste zitplaats hebben (met in achtneming van de veilige afstand). Dat is het geval tijdens de uitvaartplechtigheid of bij de condoleance. Maar staat men op – om bijvoorbeeld van de aula naar de condoleanceruimte te gaan, naar het toilet te gaan, of naar de garderobe – dan moete neus en mond weer bedekt worden met een mondkapje.

Besloten ruimte (mondkapje niet verplicht)n
Uitvaartcentra en crematoria kennen daarnaast ook besloten ruimten: de werkruimten en kantoren, en de ruimte waar de uitvaartverzorger een afspraak heeft met specifieke nabestaanden voor het regelen van de uitvaart, zijn besloten. Hiervoor geldt geen mondkapjesplicht.

Of een uitvaartcentrum of crematorium als publiek of besloten gezien wordt is soms afhankelijk van de individuele omstandigheden ter plekke. Het ministerie van BZK geeft dan ook aan dat niet valt uit te sluiten dat er uitvaartcentra zijn die geheel als een besloten plaats geëxploiteerd worden. “Een uitvaartcentrum dat twijfelt, kan daarom het beste in overleg treden met de gemeente waar deze gevestigd is”, aldus het ministerie.

Meer informatie over hoe het onderscheid tussen publieke en besloten ruimten gemaakt wordt, vindt u in het document in de bijlage.

Hoewel maar 0,2 procent van de coronabesmettingen op uitvaarten is terug te voeren, is het niet denkbeeldig dat rond een uitvaartplechtigheid of condoleance het coronavirus wordt verspreid. Het is dan ook belangrijk dat nabestaanden, bezoekers en medewerkers zich veilig voelen in een uitvaartcentrum. Het bestuursteam coronavirus raadt werkgevers in de uitvaartzorg dan ook aan de mondkapjesplicht met medewerkers te bespreken.

Het hele document met BZK-aanbevelingen is hier in te zien.

17-11-2020

VANAF WOENSDAG 18 NOVEMBER WEER 100 MENSEN BIJ UITVAART

Vanaf woensdag 18 november mogen er weer 100 mensen aanwezig zijn bij een uitvaart. Voorwaarde is wel dat de 1,5 meter afstand bewaard kan worden. Vanaf woensdag mogen ook theaters, dierentuinen en pretparken weer open.
Rond 8 december komt er meer duidelijkheid over de coronamaatregelen rond de feestdagen.

VANAF MAANDAG 9 NOVEMBER MAXIMAAL 30 MENSEN BIJ UITVAART

Bij uitvaarten geldt vanaf 9 november een maximum van 30 personen (exclusief personeel). Uitvaartcentra blijven uitgezonderd van de horecasluiting.

VERSCHERPTE CORONAMAATREGELEN

Minister De Jonge (VWS) en premier Rutte maakten gisterenavond verscherpte maatregelen bekend om verspreiding van het coronavirus te beperken. De maatregelen zijn opgenomen in een routekaart. Daarin wordt een uitzondering gemaakt voor uitvaarten.

De verscherpte coronamaatregelen in het kort
De verscherpte maatregelen gaan in per woensdag 14 oktober 2020 om 22.00 uur. Hieronder geeft het bestuursteam coronavirus kort weer waar bij uitvaarten rekening mee gehouden moet worden.

 • Voor thuisbezoek geldt dat maximaal 3 personen van een ander huishouden ontvangen mogen worden en maximaal 1 bezoek per dag.
 • Voor uitvaartplechtigheden geldt dat er maximaal 100 bezoekers binnen en 250 buiten zijn toegestaan. Hiermee toont de overheid oog te hebben voor het belang van een goed afscheid.
 • Nog altijd is de belangrijkste regel: houdt minimaal 1,5 meter afstand. Uitvaartlocaties werken met routes om nabestaanden en bezoekers daarbij te helpen. Ook middels aangebrachte attenderingen wordt op het houden van afstand gewezen. Uitvaartmedewerkers zullen aanwezigen op het naleven van de afstandsregel (blijven) aanspreken.
 • Ook bij een uitvaart geldt: was regelmatig uw handen. Voor bezoekers staan ontsmettingsmiddelen klaar: gebruik die!
 • Aanwezigen bij een uitvaart worden verzocht hun contactgegevens te noteren. Deze worden alleen gebruikt voor bron- en contactonderzoek in geval van een coronabesmetting.
 • Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes. Een mondkapje is lastig bij uitvaarten. Toch roepen wij nabestaanden, bezoekers en medewerkers op om ook bij een uitvaart – en met name tijdens verplaatsingen in bijvoorbeeld een uitvaartcentrum of crematorium – een mondkapje te dragen: het is belangrijk om daar waar veel mensen samenkomen de besmettingskans zo veel mogelijk te beperken. En natuurlijk kunt u het mondkapje tijdelijk even afdoen, als u tijdens de plechtigheid een toespraak houdt.
 • Uitvaartcentra zijn uitgezonderd van de horecasluiting. Na de uitvaartplechtigheid mag dus catering aangeboden worden. Bezoekers en nabestaanden hebben dan een zitplaats en verplaatsingen worden zoveel mogelijk beperkt.
 • De corona-routekaart van de overheid bevat maatregelen om het alcoholgebruik buitenshuis te beperken, om zo de naleving van de coronamaatregelen te beperken. De brancheorganisaties in de uitvaartzorg herkennen dat risico en roepen dan ook op om verantwoord om te gaan met het schenken van alcohol rond uitvaartplechtigheden en dit bij voorkeur – in overleg met de nabestaanden – achterwege te laten.

UITZONDERING UITVAARTEN BLIJFT GEHANDHAAFD

Minister Grapperhaus heeft verscherpte afspraken gemaakt met de kerken om kerkgangers en de samenleving zo veel mogelijk te beschermen tegen de verspreiding van het coronavirus. Uitvaarten blijven een uitzondering op die afspraken.

Verwarring over regels bij uitvaart in de kerk
Door de afspraken die minister Grapperhaus op 5 oktober met kerken maakte ontstond er in de uitvaartbranche veel verwarring. Gelden bij een uitvaart in een kerk de afspraken die de minister met de kerken maakte – maximaal 30 personen, niet zingen – of geldt de uitzonderingsregel voor uitvaarten, zoals de overheid die op 28 september bekend maakte?

Uitvaart in de kerk is een uitvaart
Navraag bij het ministerie van BZK heeft duidelijk gemaakt dat bij uitvaarten in kerken de regels ten aanzien van het maximum aantal aanwezigen zoals die gelden voor uitvaarten, gehanteerd mogen worden. Echter: als de kerk beperkingen oplegt, dan moet daarmee rekening gehouden worden.

Beroep op gezond verstand
BZK doet een beroep op de uitvaartbranche om de regels met gezond verstand te gebruiken. De ruimte moet het echt toelaten om 1,5 meter afstand te houden! En die moet ook daadwerkelijk gehandhaafd worden.

Omdat de besmettingsrisico’s bij zang erg groot zijn, benadrukt BZK dat er ook bij een uitvaartplechtigheid in de kerk niet gezongen mag worden.

AANVULLINGEN M.B.T. UITVAARTPLECHTIGHEID EN CONDOLEANCE

Uitvaartplechtigheid

 • Mensen die bijeenkomen voor een uitvaart of condoleance zijn uitgezonderd van de regel dat een gezelschap uit maximaal vier personen mag bestaan.
 • De bijeenkomst bij een uitvaart is ook uitgezonderd van het maximum aantal personen van 30 binnen of 40 buiten.
 • Voor een uitvaart geldt nog steeds dat er geen maximum is aan het aantal personen dat bij elkaar mag komen mits men kan reserveren, placeren en een gezondheidscheck kan doen.
  • Als reserveren en placeren niet mogelijk is, dan is het maximum aantal personen binnen 100. En natuurlijk: Mensen worden geplaceerd op 1,5 meter afstand en de adviezen van het RIVM ten aanzien van zingen en ventilatie in gebouwen worden opgevolgd.

Condoleance

 • Als de condoleance op dezelfde locatie plaatsvindt als de uitvaartplechtigheid, dan gelden hiervoor dezelfde regels als hierboven voor de plechtigheid.
 • Als de condoleance op een andere locatie plaatsvindt, dan gelden de regels voor de maximale groepsgrootte van 30 binnen en 40 buiten. Als de bijeenkomst bij een eet- en drinkgelegenheid (horeca) is, dan gelden hier de gewone regels voor de horeca: Er kan niet gereserveerd worden voor gezelschappen van meer dan 4 personen of 1 huishouden.

UITZONDERING VOOR UITVAARTEN BIJ CORONAMAATREGELEN

Voor uitvaarten geldt ook een uitzondering op het maximum van dertig personen die in een binnenruimte en veertig personen die bij een buitenactiviteit mogen samenkomen. Er is dus geen beperking aan het aantal personen dat een uitvaartplechtigheid of begrafenis mag bijwonen, zolang de locatie voldoende ruimte biedt om de afstand te houden.

Uitvaartplechtigheden vallen niet onder de strengere maatregelen, wat betreft de groepsgrootte van maximaal 30 personen binnen en 40 buiten. De overheid heeft een lijst gepubliceerd met uitzonderingen en daar vallen uitvaartplechtigheden ook onder.

Uitzonderingen voor uitvaartplechtigheden
Eigen woning
In de eigen woning mogen maximaal drie personen van buiten het eigen gezin ontvangen worden. In het geval van een uitvaart maakt de overheid daar een uitzondering op. Zo is het toch mogelijk om met meer nabestaanden bij het huis van de overledene te verzamelen op de dag van de uitvaart.

Uitvaartplechtigheid en begrafenis
Voor uitvaarten geldt ook een uitzondering op het maximum van dertig personen die in een binnenruimte en veertig personen die bij een buitenactiviteit mogen samenkomen. Er is dus geen beperking aan het aantal personen dat een uitvaartplechtigheid of begrafenis mag bijwonen, zolang de locatie voldoende ruimte biedt om de afstandsmaatregelen (1,5 meter) in acht te nemen.

De nieuwe coronamaatregelen gelden in principe tot 20 oktober en worden dan geëvalueerd, maar als dat nodig is, kunnen tussentijds extra maatregelen genomen worden.

Informatie
Update Corona-dossier
Meer informatie over de nieuwe maatregelen en de uitzonderingen daarop vindt u op de website van de Rijksoverheid.nl
Voor meer informatie over de coronamaatregelen zie de website van de LOB.
Heeft u een vraag aan die u wilt stellen aan LOB-leden, ga naar ons forum.

UITZONDERING VOOR UITVAARTEN BIJ NIEUWE CORONAMAATREGELEN

De overheid heeft aangescherpte maatregelen genomen om de verspreiding van het virus terug te dringen. De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende drie weken van kracht.

Uitvaartplechtigheden vallen niet onder de strengere maatregelen, wat betreft de groepsgrootte van maximaal 30 personen binnen en 40 buiten. De overheid heeft een lijst gepubliceerd met uitzonderingen en daar vallen uitvaartplechtigheden ook onder.

Uitzonderingen voor uitvaartplechtigheden
Eigen woning
In de eigen woning mogen maximaal drie personen van buiten het eigen gezin ontvangen worden. In het geval van een uitvaart maakt de overheid daar een uitzondering op. Zo is het toch mogelijk om met meer nabestaanden bij het huis van de overledene te verzamelen op de dag van de uitvaart.

Uitvaartbplechtigheid en begrafenis
Voor uitvaarten geldt ook een uitzondering op het maximum van dertig personen die in een binnenruimte en veertig personen die bij een buitenactiviteit mogen samenkomen. Er is dus geen beperking aan het aantal personen dat een uitvaartplechtigheid of begrafenis mag bijwonen, zolang de locatie voldoende ruimte biedt om de afstandsmaatregelen (1,5 meter) in acht te nemen.

De nieuwe coronamaatregelen gelden in principe tot 20 oktober en worden dan geëvalueerd, maar als dat nodig is, kunnen tussentijds extra maatregelen genomen worden.

Informatie
Update Corona-dossier
Meer informatie over de nieuwe maatregelen en de uitzonderingen daarop vindt u op de website van de Rijksoverheid.nl
Voor meer informatie over de coronamaatregelen zie de website van de LOB.
Heeft u een vraag aan die u wilt stellen aan LOB-leden, ga naar ons forum.

UITVAARTEN UITGEZONDERD VAN SAMENKOMSTVERBOD

Tijdens de persconferentie op 18 september 2020 hebben premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid nieuwe maatregelen aangekondigd tegen het coronavirus. Vanaf zondag 20 september geldt er een samenkomstverbod voor gezelschappen van meer dan vijftig personen. Uitzonderingen worden gemaakt voor onder meer uitvaarten en religieuze bijeenkomsten. Wel komt er voor bijeenkomsten waar meer dan vijftig personen aanwezig zijn een meldplicht.

CONTACTGEGEVENS REGISTREREN BIJ HORECA OP EEN BEGRAAFPLAATS

Per 10 augustus is de aanvullende coronamaatregel ingegaan waarbij de horeca bezoekers moet vragen om hun naam en contactgegevens te noteren. De registratie van de aanwezigen bij een uitvaart dient zo volledig mogelijk te zijn. De GGD kan die gegevens – indien daartoe aanleiding is – gebruiken bij een bron- en contactonderzoek.

Registratie aanwezigen
De exploitant van het gebouw waar de uitvaartplechtigheid plaatsvindt en waar de horecafaciliteiten worden verzorgd, is verantwoordelijk voor de registratie. Het condoleanceregister is niet geschikt voor deze registratie omdat dit een emotionele waarde heeft voor de familie.
Dat geldt ook voor de lijst met genodigden die de familie heeft opgesteld omdat:

 • niet alle genodigden naar de uitvaartplechtigheid komen,
 • er personen naar de uitvaartplechtigheid kunnen komen die niet op de lijst staan,
 • niet alle genodigden deelnemen aan de nazit in de horecagelegenheid.

Hoe vindt de registratie van aanwezigen plaats

 • De exploitant van de horecaonderneming is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze overheidsopdracht.
 • Iedere vertrekkende bezoeker wordt verzocht een kaart met de gevraagde gegevens in te vullen en toe te stemmen met de verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.
 • De bezoeker noteert op de kaart onderstaande gegevens:
   • volledige naam
   • e-mailadres
   • telefoonnummer

  De exploitant vult de datum en tijd van de plechtigheid in.

  • De registratie is niet verplicht. Als een vertrekkende bezoeker de kaart niet wil invullen, is dit toegestaan.
  • De vertrekkende bezoeker deponeert de kaart in een speciale doos waarop de naam van de familie van de overledene staat vermeld.
  • De exploitant bewaart de contactgegevens. Deze mogen alleen aan de GGD ter beschikking gesteld worden indien de GGD daar om vraagt. De gegevens worden veertien dagen na de uitvaart vernietigd.
  • Voorbeeld van een registratiekaart

  Actuele regels horeca Rijksoverheid

  De gehele tekst met uitgebreide uitleg van de regels voor de horeca is te vinden op Rijksoverheid.nl op de pagina Het coronavirus en de horeca en evenementen.

VERDERE VERSOEPELINGEN CORONAMAATREGELEN DOOR RUTTE BEVESTIGD

Binnen de versoepeling van de coronamaatregelen per 1 juli wordt een duidelijker onderscheid gemaakt tussen wat er binnen en buiten is toegestaan, zo liet minister-president Rutte weten in zijn persconferentie van 24 juni. Hij kondigde aan dat er vanaf 1 juli binnen maximaal 100 gasten zijn toegestaan mits de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen. Voor binnen- bijeenkomsten waarvoor vooraf is gereserveerd en er een gezondheidscheck heeft plaatsgevonden, geldt niet langer een limiet van het aantal bezoekers.

Voor bijeenkomsten in de buitenlucht zijn – op 1,5 meter afstand – maximaal 250 personen toegestaan. Daarbij mag worden gestaan. Is er tevens sprake van een reservering en gezondheidscheck dan geldt ook hier er geen maximum voor het aantal toegestane bezoekers. Zij moeten wel kunnen zitten. Op terrassen mogen de tafels dichter bij elkaar worden geschoven mits deze zijn gescheiden door een scherm.

Dit zijn enkele van de maatregelen die ook meer ruimte bieden voor het organiseren van uitvaarten en afscheidsbijeenkomsten. De minister-president benadrukte keer op keer het belang van handhaving van 1,5 meter afstand tot elkaar. Het is volgens Rutte één van de belangrijkste factoren die de aangekondigde versoepelingen mogelijk maken. Hij sprak daarbij van de lastige paradox: ‘we krijgen meer ruimte door afstand te houden’.

RICHTLIJNEN / HANDLEIDING CATERING

Het bestuursteam coronavirus heeft richtlijnen opgesteld voor haar leden die richting kunnen geven aan het veilig werken in de uitvaartbranche tijdens deze coronatijd. Hiermee willen wij ervoor zorgen dat bezoekers aan onze uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen zo wei-nig mogelijk risico lopen en onze medewerkers op een veilige manier kunnen werken.

De richtlijnen zijn bedoeld om besmettingen met het coronavirus te voorkomen en de gevolgen van het virus te beperken. Uitgangspunten zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM.

 • Deze richtlijnen gelden voor alle (niet) leden van de brancheverenigingen Nardus, BGNU, LOB en LVC en voor onze bezoekers.
 • Wij maken deze afspraken zichtbaar in de panden voor onze bezoekers en medewerkers.
 • Werknemers en bezoekers houden zich aan de RIVM-richtlijnen.

Lees verder (PDF)

 

VANAF 1 JUNI: CATERING BIJ UITVAARTPLECHTIGHEDEN WEER TOEGESTAAN

Vanaf 1 juni 2020 mogen cafés en restaurants onder voorwaarden hun deuren weer mogen openen voor maximaal 30 personen exclusief medewerkers. Ook rond uitvaartplechtigheden kan dan weer catering aangeboden worden. En ook bij uitvaartplechtigheden geldt vanaf dan het maximum van 30 personen exclusief uitvaartmedewerkers. Voorwaarde is uiteraard dat 1,5 meter afstand gehouden wordt. Uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen volgen de restrictie van de overheid voor de horeca: de aanwezigen zitten aan tafels met 1,5 meter afstand tot elkaar.

EEN EREHAAG, MAG DAT?

Nu in verband met de coronamaatregelen uitvaarten nog maar door 30 personen kunnen worden bijgewoond, willen veel mensen afscheid nemen van een overledene door een erehaag te vormen. Of dat mag, verschilt van plaats tot plaats.

Alternatieve manieren van afscheid nemen
Door de coronamaatregelen moeten we afstand tot elkaar bewaren en mogen geen grote samenkomsten georganiseerd worden. Voor uitvaartplechtigheden geldt dat er maximaal 30 personen bij aanwezig mogen zijn.

Vaak zijn er meer mensen die afscheid van een overledene willen nemen en aan de nabestaanden hun steun willen betuigen. Soms kan daar invulling aan gegeven worden door een drive-through afscheid te organiseren, waarbij mensen met de auto langs de kist rijden en zo afscheid nemen. Maar vaak geven buren en vrienden ook aan een erehaag te willen vormen op de dag van de uitvaart. Mag dat?

Erehaag mag soms wel, soms niet
Of een erehaag is toegestaan, is niet op landelijk niveau vastgelegd, maar wordt bepaald door gemeenten en veiligheidsregio’s. Die hebben daarvoor ieder hun eigen beleid en het is dus belangrijk om per plaats goed na te gaan wat mag.

Het LOT-C (Landelijk Operationeel Team Corona) heeft onlangs richtlijnen opgesteld aan de hand waarvan gemeenten en veiligheidsregio’s zouden kunnen beslissen om erehagen al dan niet toe te staan. Op die manier ontstaat er meer eenheid in het beleid ten aanzien van deze manier van afscheid nemen.
Wat is een erehaag?

In het advies van het LOT-C wordt een erehaag omschreven als twee rijen mensen die dusdanig zijn opgesteld dat bij een uitvaart de rouwauto daar tussendoor kan rijden. Een erehaag kan een georganiseerd of een spontaan karakter hebben.
Wat staat er in het advies van het LOT-C?

Het LOT-C geeft aan dat een erehaag een verrijking kan zijn voor het afscheidnemen van een overledene en adviseert om te denken in mogelijkheden om deze manier van laatste eer bewijzen te faciliteren. Daarbij is het uiteraard belangrijk dat de maatregelen die gericht zijn op social distancing nageleefd worden.

Geschikte en ongeschikte locaties
Op basis van de verwachte grootte van de groep die de erehaag vormt, kan de gemeente geschikte en ongeschikte plaatsen bepalen. Daarbij moet voor ogen gehouden worden dat er geen overlast is voor andere weggebruikers en dat er geen of zo min mogelijk mogelijkheden zijn tot samenscholing. Winkelstraten zijn bijvoorbeeld minder geschikt dan onbebouwde wegen.

Ook de directe omgeving van een uitvaartcentrum, crematorium of begraafplaats ziet het LOT-C als ongeschikte locatie voor een erehaag. Omdat er meerdere uitvaarten binnen een kort tijdsbestek kunnen plaatsvinden, is groepsvorming bij aankomst en vertrek van de deelnemers aan de erehaag niet uit te sluiten. Op deze locaties ligt een “drive-through” afscheid meer voor de hand.

Maximum aantal deelnemers per erehaag
Gemeenten hebben de mogelijkheid om vast te stelle dat er een maximum aantal personen aan een erehaag kan deelnemen, bijvoorbeeld 2 rijen van 15 personen. Als meer mensen aan een erehaag willen meedoen, wordt geadviseerd op meerdere locaties langs de route een haag te vormen met daartussen een afstand van minimaal 500 meter.
Handhaven en communiceren

Het is belangrijk dat gemeenten de regels rond social distancing handhaven. Er dient dus altijd 1,5 meter afstand bewaard te worden en groepsvorming is verboden.

Om het risico op groepsvorming te verkleinen wordt afgeraden om voertuigen die deel uitmaken van de rouwstoet – en met name de rouwauto met de overledene – bij het passeren van een erehaag of bijvoorbeeld bij het woonhuis tot stilstand te laten komen. Risico op groepsvorming bestaat ook voordat de rouwauto langsrijdt en na afloop van de erehaag. Het LOT-C adviseert gemeenten om het verbod op groepsvorming zowel via algemene berichtgeving bekend te maken, als via uitvaartondernemingen onder de aandacht van nabestaanden en genodigden te brengen.

Het Calamiteitenteam Uitvaartzorg  is met een instructieblad gekomen over de organisatie van een uitvaart. Voor LOB-leden/begraafplaatsbeheerders is het goed om inzicht te hebben in deze instructies die vooral gericht zijn op de uitvaartleiders.

LOB START CORONAFORUM

In het nieuwe coronaforum op het ledendeel van de website kunnen leden actief deelnemen aan discussies waarin
allerlei zaken rond corona en begraafplaatsen aan de orde komen. U kunt zelf een vraag stellen aan collega’s of
meepraten in andere discussies. Inloggen op het ledendeel is voldoende om mee te kunnen praten.

Bij de LOB kwamen in de afgelopen weken veel vragen binnen over de impact van het coranavirus op de dagelijkse gang van zaken op begraafplaatsen. Zeer relevant om in bredere kring te bespreken. Het nieuwe forum biedt daartoe een mogelijkheid. Wij roepen u daarom op de onderwerpen op dit forum te volgen en zo nodig aan te vullen en van een reactie te voorzien.

Eerste bijdrage
Het forum start met een vraag die al diverse malen is binnengekomen bij de LOB.
Ik ben benieuwd naar de ervaringen van collega’s op begraafplaatsen in Brabant en andere gebieden met een grote Corona uitbraak. Wat kan ik vanuit onze begraafplaatsin Leiden – waar nog maar drie mensen aan Corona zijn begraven – leren van deze begraafplaatsen ter voorbereiding op een eventuele hausse?
Als vraagsteller ontvangt u bericht als er op uw bijdrage wordt gereageerd. Ook als u een reactie plaatst, ontvangt u een bericht als daarop wordt gereageerd.

FEITEN OVER HET VIRUS

Wat zijn de symptomen van het nieuwe coronavirus?
De belangrijkste symptomen zijn koorts (boven de 38 graden) met daarbij luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid en longontsteking.

 • Hoe besmettelijk is het virus?

De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht. Deze druppeltjes blijven niet in de lucht zweven maar dalen snel neer. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat één ziek persoon gemiddeld twee andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt.

 • Risico op besmetting na overlijden?

De meeste mensen die overlijden door een besmetting met het coronavirus, overlijden in een ziekenhuis. De overledene draagt het virus nog wel bij zich maar de besmetting is beperkt aangezien het virus wordt overgedragen via hoesten en niezen. Bij de verzorging van de patiënt hebben verplegers zich extra beschermd. Na het overlijden blijft dat zo. Mensen die met de overledene in aanraking komen, zoals overledenenverzorgers, dragen beschermende kleding. Ook in contact met nabestaanden zullen zij voorzichtig zijn en kunnen bijvoorbeeld een mondkapje dragen. Zij zullen u een hand geven met een handschoen om zowel u als zichzelf te beschermen tegen mogelijke besmetting.

 • Hoe snel kun je genezen na een besmetting?

Dit is afhankelijk van de ernst van de klachten. Mensen met milde klachten genezen sneller (na een paar dagen). Mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, hebben over het algemeen meer tijd nodig om herstellen (soms weken).

VOORBEELDEN SPECIFIEKE PROTOCOLLEN AANGELEVERD DOOR LOB-LEDEN

Contact uitvaartleider

 • Communiceer (dag van tevoren) hoeveel nabestaanden er worden verwacht (maximaal 30 personen inclusief medewerkers)
 • Neem het programma door en vooral de aanpassingen vanwege de regelgeving rond het coronavirus
 • Bepaal wederzijdse acties/verantwoordelijkheden
 • Let op details. Bijvoorbeeld het condoleanceregister. Liever niet, maar eventueel wel als iedereen eigen pen gebruikt.
 • Sta juist nu open voor extra service en mogelijkheden, voor zover deze niet de veiligheid belemmeren

Gang naar het graf [1]

 • Laat kist aan einde van de plechtigheid door medewerkers (rijdende baar) naar het graf brengen en plaats de kist boven het graf op de graflift (nabestaanden wachten zittend in aula)
 • Laat uitvaartleider uitleggen hoe de gang naar het graf plaatsvindt
 • Laat iedereen tijdens de gang naar het graf gepaste afstand bewaren
 • Bij het graf aangekomen heeft iedereen de gelegenheid afscheid te nemen, waarna de nabestaande teruggaat.
 • Laat de kist niet zakken of eventueel met een beperkt aantal nabestaanden

Gang naar het graf [2]

 • Medewerkers wachten in uniform de stoet op bij de ingang van de begraafplaats zoals gebruikelijk.
 • Kist met overledene op de baar zetten doet de familie of ingehuurde dragers (liefst met nieuwe handschoentjes aan) liefst 4 sterke dragers i.v.m. afstand onderling.
 • Voorloper zal op gepaste afstand gaan staan om ook hier de vastgestelde afstandsregels zoveel mogelijk in acht te nemen en heeft ook zijn beschermende handschoenen aan.
 • Tijdens het lopen naar het graf toe zullen we samen zowel uitvaartondernemer als voorloper erop moeten toezien dat de richtlijnen (1.5 m afstand) zoveel mogelijk gehandhaafd blijven.
 • Wanneer men met de stoet naar het graf toeloopt doet de voorloper zijn mondmasker op. Als hij dan samen met de familie de overledene op de graflift zet komt hij niet onbeschermd bij de dragers in de buurt. Contactmomenten moeten we zoveel mogelijk beperken, met als doel ons zelf als ook de families te beschermen.
 • In den lande zijn er veel collega’s die de kist met overledene pas op het eind laten dalen met de meest intieme mensen/familie om hen heen. Dit ook weer om zoveel mogelijk te voorkomen dat iedereen vooraan wil staan met het laten dalen van hun dierbare. Dit is ook zo’n moment waar men in deze situatie snel vergeet om de afstand te bewaren.
 • Wanneer de overledene in het graf is neergedaald (indien gewenst natuurlijk) gaat de familie weer in gepaste afstand naar de uitgang van de begraafplaats en gaat een ieder zijn weg.

Alles schoonmaken:

 • Grafliften
 • Draagbeugels
 • Baarwagen

Handschoentjes weggooien en handen wassen.

CORONAVIRUS EN DE PERSOONLIJKE BENADERING

Realiseert u zich als professional in de begraafplaatswereld dat het juist in deze periode belangrijk is om nabestaanden een extra hand te bieden. Weet wat er niet kan, maar zoek de mogelijkheden van wat juist nu wél kan. 

Dat kan op allerlei manieren binnen de regels die passen van het RIVM. Een extra detail, een extra gebaar maakt een wereld van verschil voor de nabestaanden. Dat kan nu, tijdens de plechtigheid, maar dat kan wellicht ook achteraf in een latere bijeenkomst. Wees creatief en vriendelijk. Je zou moeten willen dat als mensen erop terugkijken, ze denken: ja, dat was zwaar en heftig, maar wat heeft die begraafplaats dat goed opgepakt voor ons, we voelden ons gesteund.

Enkele voorbeelden:

 • Denk mee met de nabestaanden over de invulling van de dienst en de mogelijkheden bij het uitzoeken van een graf.
 • Maak de ruimte en route naar het graf sfeervol: plaats bijvoorbeeld kaarsjes of fakkels.
 • Wellicht is het mogelijk om de uitvaartplechtigheid vanuit de aula te streamen naar nabestaanden die thuiszitten. Ook zou bijvoorbeeld een medewerker van de begraafplaats de dienst en de gang naar het graf via Skype kunnen doorsturen.
 • In overleg met de uitvaartleider en/of nabestaanden kan worden afgesproken dat op een later tijdstip (wanneer dit weer mogelijk is) voor een ceremoniële herdenking.

CORONAVIRUS EN WERK

Coronavirus en de buitendienst

De maatregelen die die in de RIVM richtlijnen worden genoemd voor beperking van het coronavirus kunnen als volgt vertaald worden naar specifieke regels voor buitendienstmedewerkers op begraafplaatsen:

algemeen:

 • Alle te nemen voorzorgsmaatregelen zijn te herleiden naar:
  • Voorkomen van overdracht van mondvocht van en naar andere mensen
  • Voorkomen van aanraking van personen en dingen waarop mondvocht aanwezig zou kunnen zijn
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes of tissues en gebruik deze slechts eenmaal
 • Schud geen handen
 • Hou altijd consequent minimaal 1,5 m afstand tot anderen

voor de leidinggevende:

 • Stuur een hoestende/niet fitte medewerker naar huis
 • Communiceer de hygiënemaatregelen naar uw medewerkers
 • Let er ook op dat mensen zich hieraan houden en elkaar daarop aanspreken
 • Maak regelmatig schoon (onder meer deurklinken, lichtknoppen, trapleuningen, toetsenborden en computermuizen)
 • Ga het ‘groeten zonder aanraking’ invoeren op het werk
 • Publiceer de regels (ophangen in werkruimtes en/of meegeven aan de medewerkers)
 • Maak een noodscenario dat gebruikt kan worden bij calamiteiten: stel dat het aantal begravingen per week verdubbelt / vertienvoudigt / et cetera:
  • Inventariseer welke medewerkers beschikbaar zijn / wie aanvullend ingezet kan worden indien nodig en bepaal de maximaal haalbare capaciteit per week (zowel in menskracht als in ruimte)
  • Stel dat het aantal begravingen groter wordt dan de maximaal haalbare capaciteit. Kan dan bijvoorbeeld via uitvaartleiders gebruikgemaakt worden van extra koelruimte. Kan er op de begraafplaats (of elders in de gemeente) een calamiteitenveld in gebruik worden genomen? (sommige gemeenten hebben een dergelijk calamiteitenplan)

voor de buitendienstmedewerker:

 • Hoesten/niet fit? Meld je ziek en bel de huisarts bij koortsverschijnselen
 • Houdt in alle omstandigheden minimaal 1,5 m afstand tot elkaar
  • Laat in kantines en dergelijke één stoel vrij tussen de medewerkers
  • Pauzeer zo nodig op verschillende tijden, zodat het aantal personen in de kantine beperkt blijft
  • Ga in/op vervoermiddelen niet naast elkaar zitten
 • Was zeer regelmatig de handen met zeep
  • Natuurlijk na ieder toiletbezoek
  • Ook na het aanraken van handvatten van machines en gereedschappen en andere materialen die anderen hebben aangeraakt in het afgelopen etmaal
  • Gebruik van handschoenen heeft geen specifieke meerwaarde boven regelmatig handen wassen
 • Voor dragen en laten dalen van de kist van een corona patiënt zijn geen extra maatregelen nodig
  • Er is geen fysiek contact met de overledene; van overdracht van het virus via het omhulsel is geen sprake
  • Ook is er geen gevaar van overdracht van mondvocht van de overledene
  • Indirect aandachtspunt bij het begraven van een corona patiënt is, dat de nabestaanden in contact hebben gestaan met de overledene; extra aandacht voor de 1,5 meter maatregel. Ook een taak voor de uitvaartleider om hier zeer alert op te zijn.
 • In zijn algemeenheid voor het dragen en laten dalen van een kist van elke willekeurige overledene:
  • Laat de kist bij voorkeur met een graflift dalen. Indien toch met de hand, dan is het gebruik van een mondkapje aanbevelingswaardig
 • Let op: wordt op een gegeven moment gebruikgemaakt van handschoentjes, dan eerst handen wassen, na het uitdoen opnieuw en handschoentjes weggooien.
 • Let op: wordt op een gegeven moment gebruikgemaakt van een mondkapje, dan eerst handen wassen en dan opdoen. Bij het afdoen niet het mondkapje aanraken, maar alleen de koordjes.
 • Neem de regelgeving serieus

BERICHTEN CALAMITEITENTEAM UITVAARTZORG

Uitvaartbranche valt onder cruciale beroepen / overige informatie

Bericht Calamiteitenteam Uitvaartzorg (BGNU, LOB, LVC, Nardus en een Arbo coördinator) d.d. 24-03-2020

Wij ontvingen bericht van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat mensen die een cruciale functie vervullen bij een uitvaart worden aangemerkt als werkzaam in de zorg en daarom een cruciaal beroep hebben. Mensen met een cruciaal beroep kunnen gebruik maken van de noodopvang als zij niet zelf hun kinderen kunnen opvangen. Wie in aanmerking komt voor de noodopvang, is een kwestie van maatwerk.
De overheid breidt binnenkort de Vragen en Antwoorden uit voor postmortale zorgverlening. Voorgaande tekst zal op deze manier gepubliceerd worden.

Bijeenkomsten zijn tot en met 6 april verboden, tenzij het gaat om uitvaarten en huwelijken. Mits die onder de 30 personen  is en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen. Het genoemde aantal is inclusief medewerkers.

Bericht van het RIVM

Bericht Calamiteitenteam Uitvaartzorg d.d. 16-03-2020

Het RIVM heeft vanmiddag een uitspraak gedaan over het aantal aanwezigen bij een uitvaart. Voor de uitvaartplechtigheden en condoleancebezoek mag het gezelschap niet groter zijn dan 30 personen (inclusief medewerkers). Dit is excl. de personeelsleden. Het advies dd. 15-03-2020 aangaande de relatie van de personen ten opzichte van de overledene (1e graad bloed- en aanverwanten) komt hiermede te vervallen.

Het is niet toegestaan om een nazit te regelen en koffie en of thee te schenken.

In het bericht van 15-03-2020 staat vermeld: ‘Vanaf 15 maart dienen de uitvaarten telefonisch besproken te worden. De gemaakte afspraken bevestigt u per e-mail waarbij u de opdrachtgever vraagt deze mail voor akkoord te bevestigen.’ Afspraken mogen natuurlijk ook -indien dit systeem actief is- via een webpagina gemaakt worden. De achterliggende boodschap van deze regel is uitsluitend, dat persoonlijk contact vermeden moet worden.


Verdere maatregelen inperking coronavirus

Bericht Calamiteitenteam Uitvaartzorg d.d. 15-03-2020

Heden, 15 maart 17.30 uur, heeft de overheid de volgende aanvullende maatregelen getroffen in de aanpak tegen het coronavirus. Alle scholen, eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf 15 maart 18.00 uur tot en met 6 april de deuren.

Het bestuursteam coronavirus, bestaande uit bestuursleden van BGNU, LOB, LVC en VMC, komt op basis hiervan tot de conclusie dat bijeenkomsten – ook die met minder dan 100 personen – vanaf 15 maart 18.00 uur niet meer zijn toestaan.

Het bestuursteam coronavirus geeft daarom de volgende dringende adviezen:
• De geplande uitvaarten voor maandag 16 maart vinden gewoon doorgang.
• De geplande uitvaartplechtigheden voor dinsdag en verder dienen teruggebracht te worden tot personen van de 1e graad bloed- en aanverwanten. Dit zijn (adoptie)ouders, (adoptie)kinderen, (adoptie)ouders van de partner, partnervan (adoptie)kinderen.
• Voor dit gezelschap kan een cateringvoorziening aangeboden worden.
• Van alle deelnemers aan deze plechtigheid wordt gevraagd minimaal 1,5 meter van elkaar afstand te nemen.
• Vanaf 15 maart dienen de uitvaarten telefonisch besproken te worden. De gemaakte afspraken bevestigt u per e-mail waarbij u de opdrachtgever vraagt deze mail voor akkoord te bevestigen.

Wij verzoeken u om uw uitvaartbegeleiders te instrueren om naar de RIVM richtlijnen te handelen.

Mocht RIVM met relevante, aanvullende of specifiekere maatregelen aangaande de uitvaartzorg komen, dan wordt u hierover geïnformeerd per nieuwsbrief.


Uitvaartplechtigheden beperkt door coronavirus

Bericht Calamiteitenteam Uitvaartzorg  d.d. 13-03-2020

Beste leden,

Het RIVM heeft donderdagmiddag de oproep gedaan om bijeenkomsten met meer dan 100 deelnemers af te gelasten. Dit raakt dus ook onze branche.

Het bestuursteam coronavirus, bestaande uit bestuursleden van BGNU, LOB en LVC, adviseert alle uitvaartondernemers deze richtlijn per direct in acht te nemen.

Wij zijn ons terdege bewust van de geplande uitvaarten voor vrijdag. Ons advies, bekrachtigd door RIVM, is om uitvaarten met meer dan 100 genodigden morgen gewoon door te laten gaan.

Voor geplande uitvaarten met meer dan 100 genodigden voor zaterdag en verder is bovengenoemde richtlijn van toepassing. Wij roepen u op om samen met de families te bekijken op welke manier (bijvoorbeeld via social media) de richtlijn te realiseren valt.

Wij verzoeken u om uw uitvaartbegeleiders te instrueren om tijdens het bespreken van de uitvaart de RIVM richtlijn aan de orde te stellen en daarnaar te handelen.

Deze maatregel geldt tot en met 31 maart 2020

SITES MET RELEVANTE AANVULLENDE INFORMATIE

TOT