ALV 14 november 2017

Notulen en stukken van de Algemene Ledenvergadering.

Agenda

Stukken behorend bij agenda

 Presentatie

  • Begraafplaats van de Toekomst presentatie door Rob Bruntink van Bureau MORBidee.
    Rob is journalist met als specialisatie; palliatieve- en uitvaartzorg. Als kenner van de funeraire
    wereld geeft hij zijn visie op de service en dienstverlening en op PR maken voor
    de begraafplaats van de toekomst.