Barneveld in beweging

Op donderdag 14 september werd op de gemeentelijke begraafplaats De Plantage in Barneveld de vierde LOB-Regiobijeenkomst van dit jaar gehouden. Deze dag mocht zich met bijna zestig deelnemers verheugen in een grote belangstelling.. Veel uitvoerende medewerkers van begraafplaatsen waren aanwezig, niet alleen bestuurders. Dit sloot mooi aan bij de onderwerpen die op het programma stonden. Wethouder Pluimers heette namens het college iedereen welkom. De begraafplaatsen in Barneveld hebben een warme belangstelling van de politiek en van de gemeentelijke organisatie. Dat is onder andere terug te zien in de recente aanleg van een nieuwe begraafplaats en de volledige renovatie van het gemeentelijke uitvaartcentrum.

Met bijna zestig deelnemers hebben we gesproken over de praktijk bij het delven en ruimen van graven. Welke problemen en uitdagen kun je hierbij tegenkomen. Gerrit Verhagen hield namens de BVOB een presentatie over dit onderwerp waarbij er voldoende ruimte was voor het stellen van vragen. Dat gold ook over het onderwerp grafrechten dat door de LOB gepresenteerd werd. De verschillen tussen gemeentelijke en bijzondere begraafplaatsen zijn uitgebreid besproken. Voor bijzondere begraafplaatsen is het frustrerend wanneer deze de afdeling Bevolking van een gemeente aanschrijven met het verzoek om NAW-gegevens van een kwijtgeraakte rechthebbende te achterhalen, deze met een beroep op de AVG de gevraagde gegevens niet krijgen. Gemeentelijke begraafplaatsen zijn op dit punt bevoorrecht omdat zij, soms via hun collega’s van Bevolking, NAW-gegevens wel kunnen krijgen. Overleg met het ministerie heeft geleerd dat ook bij een toekomstige wetswijziging hier geen verandering in komt.

Daphne van Hagen en Juul Scheffers gaven namens de gemeente een presentatie over de renovatie en uitbreiding van de aula, de aanleg van de nieuwe begraafplaats en het draineren van de bestaande begraafplaats. Interessante onderwerpen waar we vervolgens op de begraafplaatsen de resultaten van hebben gezien tijdens een rondwandeling welke geleid werd door de beheerders Jan Brons en Marcel Donkersteeg. De dag werd afgesloten door een buffet dat op een uitstekende wijze verzorgd was door de gemeente. Namens LOB en de deelnemers aan de bijeenkomst, teamleider Sander Heetebrij en je medewerkers: Bedankt voor de ontvangst.

Presentaties

Hieronder vindt u de links naar de presentaties die gehouden zijn tijdens de LOB-Regiodag op 14 september in Barneveld.

Presentatie LOB (Gerrit Verhagen en Igle Weidenaar)
Presentatie Welkom op De Plantage (Juul Scheffers en Daphne van Hagen)

Handleiding Opgraven en Ruimen

Aan de hand van vragenschema’s wordt nagegaan hoe opgravingen moeten worden aangevraagd en hoe deze vervolgens moeten worden uitgevoerd. Daarnaast komt aan de orde wanneer een graf mag worden geruimd en welke voorwaarden hierbij gelden.

Meer informatie

Prijs voor leden € 11,00 / niet-leden € 15,00, excl. verzendkosten
Bestellen kan door een mail te sturen aan de LOB.

Impressie van de dag


Links uitbreiding De Plantage en rechts de ‘oude’ Plantage. Foto’s: Pauw Media


Impressies LOB-Regiodag. Foto’s LOB.