Biodiversiteit op begraafplaatsen
donderdag 12 oktober 2023

> DIRECT AANMELDEN

Begraafplaatsen spelen een belangrijke rol bij herstel en/of bevordering van biodiversiteit. Veel begraafplaatsen zijn een groene oase in een stedelijke omgeving. Maar ook in landelijke gebieden spelen begraafplaatsen een rol in het beheer van flora en fauna.

 • Wat betekent biodiversiteit op begraafplaatsen?
 • Hoe kun je biodiversiteit bevorderen?
 • Hoe introduceer je biodiversiteit op een begraafplaats?
 • Gaat biodiversiteit niet ten koste van het reguliere onderhoud of het ‘aanzien’ van een begraafplaats?
 • En hoe betrek je nabestaanden/bezoekers bij deze omslag?
 • Hoe meet je de biodiversiteit op een begraafplaats?

Belangrijke vragen waarop we tijdens deze themadag een antwoord proberen te vinden.

In 2019 en 2020 organiseerde de LOB twee succesvolle studiedagen over Ecologisch groenbeheer. Sindsdien staat biodiversiteit (ecologisch groenbeheer) hoog op de LOB-agenda. In het vakblad De Begraafplaats zijn in de afgelopen jaren diverse artikelen verschenen over dit onderwerp. En binnen de LOB heeft een werkgroep zich met de ontwikkeling van biodiversiteit op begraafplaatsen bezig gehouden.

> Lees verder: Katwijk geïnspireerd door LOB-studiedag

Presentatie LOB-handleiding Biodiversiteit op begraafplaatsen
In vervolg op deze studiedagen organiseert de LOB op donderdag 12 oktober een themadag over Biodiversiteit op begraafplaatsen. Op deze dag wordt onder andere de nieuwe LOB-handleiding Biodiversiteit op begraafplaatsen gepresenteerd. De handleiding is tot stand gekomen in samenwerking met Ada Wille (landschapsarchitect met specialisatie begraafplaatsen), Gerhard Guliker (docent IPC Groene Ruimte), Eward Timmerman (Stichting Terebinth en Stichting Landschapsbeheer Gelderland) en Igle Weidenaar (LOB).

‘De biodiversiteit is zeer gebaat bij stabiliteit en rust om zich te kunnen ontwikkelen. Daarom zijn begraafplaatsen vaak bijzondere ecologische plekken in onze dynamische omgeving. Daarvoor hoeft het niet eens een natuurbegraafplaats te zijn.’

Wout Veldstra, voorzitter stichting Steenbreek en voormalig stadsecoloog van Groningen

Programma van de themadag
Het programma bestaat uit een ochtend- en middaggedeelte. In de ochtend zijn er twee lezingen over biodiversiteit op begraafplaatsen. Het ochtendprogramma wordt afgesloten met de uitreiking van het eerste exemplaar van de handleiding Biodiversiteit op begraafplaatsen aan Anja Vink, voorzitter van de LOB. Een deel van het middagprogramma vindt plaats op begraafplaats Kranenburg en de naastgelegen begraafplaats Bergklooster.

10.00-10.30 uur
Ontvangst met koffie, thee en iets lekkers

10.30-10.40 uur
Opening door Roel Stapper, dagvoorzitter

10.40-11.10 uur
Presentatie door Bert Pierik
Bert is beheerder van begraafplaats Bergklooster en Nieuw-Bergklooster in Zwolle en al tientallen jaren succesvol bezig zijn begraafplaatsen op een natuurvriendelijke wijze te beheren en in te richten.

11.10-11.30 uur
Presentatie door Marco Barnhoorn
Marco is beheerder van de begraafplaats Duinrust in Katwijk. Hij is enkele jaren geleden actief gestart met een andere vorm van groenbeheer. ‘Als het in het behoudende Katwijk lukt, lukt het overal’.

11.30-12.00 uur
Presentatie Handleiding Biodiversiteit op begraafplaatsen door de werkgroep aan Anja Vink, voorzitter LOB

12.00-13.00 uur
Lunch
Voor de lunch krijgen alle deelnemers een exemplaar van de handleiding uitgereikt.

13.00-13.30 uur
Presentatie Gerhard Guliker: de meetlat biodiversiteit in de praktijk
Hoe gebruik je de meetlat biodiversiteit op de begraafplaats.

13.30-15.00 uur
De praktijk
Begraafplaatsbezoek aan de hand van de ‘Meetlat biodiversiteit’ die onderdeel uitmaakt van de handleiding.

Vanaf 15.00 uur
Afsluiting met hapje en drankje

Overige informatie

Datum & tijd
Donderdag 12 oktober 2023 van 10.00 tot 16.00 uur.

Locatie
Uitvaartcentrum Kranenburg, Kranenburgweg 3, 8024 AC Zwolle. Het uitvaartcentrum is goed bereikbaar per openbaar vervoer.

Voor wie?
Voor beheerders, houders en bestuurders, teamleiders en medewerkers van gemeentelijke en bijzondere begraafplaatsen.

Handleiding Biodiversiteit op begraafplaatsen
Alle deelnemers ontvangen op deze dag een exemplaar van de handleiding. In de dagen na de themadag ontvangen alle LOB-leden per post een gratis exemplaar.

Stands
Gedurende de themadag zijn er in de hal van het uitvaartcentrum informatiestands te bezoeken van onder andere Ada Wille Landschaps- & begraafplaatsarchitectuur, IPC Groene Ruimte, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, stichting Terebinth en de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen. Ook is er informatie van diverse organisaties zoals Jubb Holland, Vlinderstichting en Cruydt-Hoeck verkrijgbaar.

Prijs
Kosten voor deze themadag zijn € 50,00. Niet-leden van de LOB betalen € 75,00.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze themadag door onderstaande gegevens in te vullen.
Meld u tijdig aan, er is plaats voor zestig deelnemers. 

LET OP: Er is een vervelende storing bij het verzenden van het aanmeldformulier. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar lob@begraafplaats.nl. We werken hard om de storing te verhelpen.

  Hierbij meld ik de volgende deelnemer(s) aan voor de
  studiedag Biodiversiteit op Begraafplaatsen:

  DEELNEMER 1:

  DEELNEMER 2:

  DEELNEMER 3:

  DEELNEMER 4:


  FACTUURADRES - VERPLICHT IN TE VULLEN

  Door op 'Verzenden' te klikken meldt u bovenstaande deelnemer(s) aan en gaat u automatisch akkoord met de annuleringsvoorwaarden

  Bevestiging en factuur
  Na ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw deelname. Heeft u binnen een paar dagen geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan z.s.m. contact met ons op. De factuur ontvangt na 15 september separaat per e-mail.

  Annuleren
  Tot twee weken vóór de themadag (dus tot 28 september 2023) kunt u uw deelname schriftelijk annuleren. De eventueel betaalde kosten worden gerestitueerd. Bij annulering op of ná 28 september 2023 wordt u het volledige bedrag in rekening gebracht. Heeft u al betaald, dan wordt dit bedrag niet gerestitueerd.