Begraafplaats administratie -software

Rubriek: AdministratieOnderwerp: b. Automatisering

Vraag

Onze organisatie onderzoekt de aanschaf van een softwarepakket voor de registratie van de (vier) begraafplaatsen. Heeft het LOB contacten met leveranciers of eventueel voorkeur voor een bepaald softwarepakket?

Antwoord

Onze Handleiding Grafadministratie is mede samengesteld door een werkgroep van LOB-leden die zich dagelijks bezighouden met grafadministratie. Deze uitgave bestaat uit een boekje en een digitaal deel. De handleiding is te bestellen via onze website: https://www.begraafplaats.nl/publicaties/handleiding-grafadministratie/ .  Het digitale deel kunt u vinden door als LOB-lid in te loggen op onze site: https://www.begraafplaats.nl/inloggen/ .  Onder het kopje Dossiers, vindt u de gegevens die behoren bij deze uitgave onder ‘Handleiding Grafadministratie – digitaal’.


30 november 2020