De Begraafplaats

April 2015

Burgerparticipatie

© Pauline Prior

Het is bekend dat veel bijzondere begraafplaatsen het niet redden zonder vrijwilligers. Steeds meer gemeenten lijken dit nu ook als oplossing te zien nu de inkomsten teruglopen. Dat heet burgerparticipatie.

Zwart-blank

© Mieke Kirkels

De ervaringen van een jonge, zwarte Amerikaanse soldaat in een strikt naar ras gescheiden leger, die in 1944 als grafdelver op Margraten werd ingezet. “Ineens stond ik in een vreemd land dat Holland heette tussen honderden dode soldaten.”

Gevoeligheden

© Harry Perrée

De gemeente Utrechtse Heuvelrug kampt met een jaarlijks tekort van tonnen als het om de begraafplaatsen gaat en zoekt naar oplossingen. Maar dat wordt een 'participatief traject', want “alles wat je rondom begraafplaatsen doet ligt gevoelig, aldus de wethouder.

Bekijk het volledige artikel

Een kopje koffie met soms een tompouce

© Pauline Prior

Het bord op de parkeerplaats van de begraafplaats waarschuwt voor diefstal uit auto’s. Maar daar kan de begraafplaats weinig aan doen, want de twee mannen die hier werken zijn gastvrij en drinken graag een kopje koffie met de vaste bezoekers.

Bloemen aannemen, een baar uitlenen; het gebruikelijke burencontact

© Anja Krabben

Ze heten beide Eikelenburg. De een is een uitvaartcentrum, de ander een begraafplaats en crematorium. “Ja, dat schept soms verwarring, maar nee, we hebben geen andere naam overwogen. We zitten nu eenmaal aan de Eikelenburglaan.” Twee buren die feitelijk elkaars concurrenten zijn, maar dat in de dagelijkse praktijk eigenlijk helemaal niet merken.

Bekijk het volledige artikel

De komende en gaande V/M in Hilversum

© Pauline Prior

Na 38 jaar gewerkt te hebben op de gemeentelijke begraafplaatsen van Hilversum ging Jan van Veenendaal eind vorig jaar met pensioen. Zijn opvolgster Mieke Verkuil komt van begraafplaats en crematorium IJsselhof in Gouda. Zij zal handen en voeten moeten geven aan de plannen die horen bij de komst van het gemeentelijke crematorium in Hilversum in 2016.

Opinie: Wie de schoen past…

© Martin Kersbergen

Coöperatie DELA heeft kennis genomen van het opiniestuk 'Transparantie bij uitvaartorganisaties' door de heer Van der Putten in De Begraafplaats van februari 2015. Bij zowel de inhoud als de plaatsing van het ingezonden stuk door de redactie zet DELA grote vraagtekens. Martin Kersbergen van Coöperatie DELA reageert.

Nieuw: – Behoud en beheer en de dilemma's over de samenhang tussen die twee.

© Wim Cappers

Het beheer van een begraafplaats heeft consequenties voor het aanzien. Evenzo heeft zorg voor het behoud gevolgen voor het beheer. Beheer en behoud hangen kortom samen. Redacteur Wim van Midwoud zal dit jaar deze wisselwerking in Terebinth toelichten vanuit de beheerskant. Wim Cappers, hoofdredacteur van dit tijdschrift voor funeraire cultuur, zal hetzelfde doen vanuit het oogpunt van behoud in De Begraafplaats. In zijn eerste bijdrage een schets van de dilemma's.   – De column van Anja Krabben: Drie minpunten op één begrafenis

Verder...

  Het begraafplaatsgevoel van… Pieter Boskma. Door Anna Kroon De Dames inspecteren Nieuw Eykenduynen in Den Haag. Vragen en antwoorden in de Juridische vraagbaak van W.G.H.M. van der Putten. Googlen op: Margraten Veel nieuws, zowel van de LOB zelfs als van diverse begraafplaatsen in het land.      De Begraafplaats verschijnt zes keer per jaar. Het derde nummer komt uit in juni 2015, week 23.