De Begraafplaats

Februari 2009

Het funeraire jaar 1999

Het is 2009. Precies tien jaar geleden zag dit blad voor het eerst het levenslicht. Het klinkt misschien lang, tien kalenderjaren, maar als je gebeurtenissen uit die tijd bekijkt lijkt het toch ook weer zo kort geleden. Want wat gebeurde er ook alweer allemaal in het jaar 1999? De Begraafplaats blikt terug op een enerverend jaar. Terug naar 1999...

Trage verschuivingen in begraafplaatsbeheer

© Harry Perrée

Krap tien jaar ligt er tussen twee onderzoeken naar begraafplaatsbeheer (1998 en 2007). Ze zijn slechts deels vergelijkbaar, maar geven niettemin aanleiding om tien jaar begraafplaatsbeheer in vogelvlucht te bezien. Drie vraagstukken waar begraafplaatsen mee worstelen, komen bovendrijven: ruimtegebrek, kostendekkend werken en privatiseren.

Bekijk het volledige artikel

Begraafplaats Pernis: langs snelweg en metrolijn

Het eerste van een reeks portretten nieuwe stijl. Met meer foto’s en minder tekst. Huisfotograaf Pauline Prior probeert het bijzondere van een begraafplaats op de foto vast te leggen. De informatie is vooral zakelijk – hoe oud, hoe groot, hoe druk bezocht – waarbij enkele bijzonderheden worden uitgelicht.

Tien jaar grafrust en de rusteloze tijd

© Wim Cappers

Tien jaar is een kroonjaar. Dat geldt niet alleen tijdens een mensenleven: het getal tien speelt ook een belangrijke rol na een overlijden. Zo schrijft de Wet op de lijkbezorging onder meer voor dat een graf pas mag worden geruimd wanneer na de laatste begraving of bijzetting van een lijk tien jaar zijn verstreken. Deze maatregel is al bijna anderhalve eeuw van kracht. Wat zijn de historische achtergronden van dit voorschrift? Dit ronde getal heeft in het lijkbezorgingsrecht grote betekenis gekregen met verstrekkende gevolgen.

Bekijk het volledige artikel

Een geslaagd voorbeeld van samenwerking

© Gerda Nater

De begrafenisverenigingen van zes Noord-Groningse dorpen werken al 22 jaar samen. In 1999 leidde deze informele samenwerking tot de oprichting van een stichting: Stichting Gezamenlijke Begrafenis- en Begraafplaatsvereniging voormalige gemeente Bierum, afgekort tot Stichting GBB. De samenwerking heeft alleen maar voordelen, menen voorzitter en secretaris.

Bekijk het volledige artikel

Groen inplaats van zwart (deel1)

© Wim van Midwoud

Zoals dat voor veel Nederlanders met een tuintje geldt, zo hebben ook begraafplaatsbeheerders de neiging om onkruid zo rigoureus te verwijderen dat plantjes helemaal vrij ‘in het zwart’ staan. Maar waarom toch zo vasthouden aan die zwarte aarde? Met bodembedekkers wordt het een mooi groen geheel én u heeft er veel minder onderhoud aan.

Bekijk het volledige artikel

Verder:

Wonen op de begraafplaats in Bergen.Nieuw! Column van Roy de Beunje: Bewogen beelden zonder emotie?Nieuw! Column van Wim van Midwoud over zijn ervaringen in den lande als LOB-consulent.Nieuw! Het begraafplaatsgevoel van… Maarten ’t Hart.In Ter Navolging: Gieterrekken met statiegeldslot. Tekst en foto’s Pauline Prior.In Beroemd begraven het graf van Jos Brink in Amsterdam.Jurist mr. W.G.H.M. van der Putten behandelt in de Vraagbaak o.a. vragen over over grafrechten en de verplichting van een algemeen graf.En veel nieuws, zowel van de LOB zelfs als van diverse begraafplaatsen in het land. ExtraLijstjes van de 10 oudste, stilste, grootste, drukst bezochte en goedkoopste begraafplaatsen van Nederland. De Begraafplaats verschijnt zes keer per jaar. Het tweede nummer komt uit in april.