De Begraafplaats

Juni 2000

Konijnen

© Nicolien Reith

Op menig begraafplaats zijn ze een ware plaag, vossen en konijnen. Groen wordt aangevreten en monumenten verzakken door het graven. ”Het is zelfs voorgekomen dat een kist boven de grond terecht kwam”, aldus een beheerder. Sinds de Jachtwet in 1994 veranderde, is het lastiger een afschotvergunning te krijgen. Andere middelen om het klein wild in bedwang te houden zijn er wel, maar zijn in de praktijk van alledag niet uitvoerbaar of weinig effectief. Het wachten is op de nieuwe Flora- en faunawet. Tot die tijd is het voor de betrokken begraafplaatsbeheerders roeien met de riemen die je hebt.

Restauratie en beheer van historische graftekens

© Anja Krabben

De Rijksdienst voor de gebouwen krijgt steeds vaker vragen voorgelegd over begraafplaatsen en graftekens. Vragen zoals: Zijn het kerkhof rondom de kerk en de graftekens beschermd? Mogen er op de begraafplaats nog nieuwe graven worden uitgegeven en zijn daar voorwaarden aan verbonden? Wij willen verantwoord onderhoud plegen aan de graftekens op onze begraafplaats, hoe kunnen we dat het beste doen en krijgen we daar subsidie voor? Een onlangs verschenen brochure en andere nog in voorbereiding zijnde publicaties moeten daar antwoord op geven.

De groene begraafplaats

© Tekst en foto’s Bram Galjaard

Tuin- en landschapsarchitect Bram Galjaard, tevens oud-directeur van begraafplaats Zorgvlied in Amsterdam, is vanaf nu de groenexpert van De Begraafplaats. In een serie artikelen zal hij de diverse aspecten behandelen van de opzet en het beheer van de beplanting op begraafplaatsen en kerkhoven. In zijn eerste bijdrage gaat hij na welke waarde de beplanting op een begraafplaats heeft.

Van wie is de grafsteen?

© mr. W.G.H.M. van der Putten

In de begraafplaatswereld is langzaam doorgedrongen dat een grafmonument geen eigendom van nabestaanden is, maar van de begraafplaats. Maar wat voor gevolgen heeft dat? Krijgt een steenhouwer de steen niet terug als de familie niet betaalt? Is de begraafplaats aansprakelijk voor het onderhoud? En hoe zit het met het proefproces?

Zorgvlied en Kreyel; alles of niets

© Pauline Prior

Zit het 'm in het verschil tussen stad en platteland? Tussen gemeentelijk en bijzonder? Tussen groot en klein? Op de ene begraafplaats mag bijna niets als het gaat om afmetingen, materiaal en tekst van de graftekens. Op de andere is zo'n beetje alles toegestaan. "Zolang het maar geen uitdragerij wordt."

Bekijk het volledige artikel

Geen hondenpoep maar konijnenkeutels

© Pauline Prior

Midden tussen het architectonisch geweld van de Technische Universiteit Delft ligt een groen rustgebied: de algemene begraafplaats aan de Jaffalaan. In vroegere dagen reed men door een statige bomenlaan naar de aula. Deze laan is er nog steeds; maar nu zonder rouwauto's.

Bekijk het volledige artikel

Eerste Chinese begraafplaats van Europa opent haar poort in Den Haag

© Pauline Prior

Onder veel belangstelling van de Chinese gemeenschap en de pers opende op 3 april jongstleden uitvaartverzekeraar en -verzorger NUVA de eerste Chinese begraafplaats op Nieuw Eykenduynen in Den Haag. De NUVA streeft ernaar om haar begraafplaatsen zo multicultureel mogelijk te maken.

Bekijk het volledige artikel

Verder:

Op de fotopagina’s: Pauline Prior fotografeerde poorten van begraafplaatsen. Marie-Louise Meuris vertelt in haar column Hemel & Aarde over de psychische belasting van het werken op een begraafplaats. In de begraafplaats als inspiratiebron: De foto’s van Apeldoornse begraafplaatsen van Karla Gilberg en de gedichten van Helena Wolthers. In zijn Vraagbaak behandelt mr. W.G.H.M van der Putten een ‘burenruzie’ en grenzen. Verder informatie over nieuwe producten en diensten en uiteraard veel nieuws, zowel van de LOB zelf als van diverse begraafplaatsen in het land.