De Begraafplaats

Juni 2001

Verplichtingen

© Tekst en foto’s Pauline Prior

Wat moet een groenmedewerker volgens de arbowet nu precies doen en laten? En wat komt daar in de praktijk van terecht? Het verschil tussen theorie en praktijk. Waar een serie foto’s in de vorige De Begraafplaats toe kan leiden.

Onderhoud

© Nicolien Reith

Is grafonderhoud een exclusieve taak van begraafplaatsen? Of lonken grafonderhoudsbedrijven naar een reëel gat in de markt? Vooralsnog lijkt er voor begraafplaatsbeheerders weinig reden om zich bedreigd te voelen. Vele kleine bedrijfjes komen even snel als ze gaan. En de weinige groteren krijgen nog niet overal poot aan de grond.

Alles over asbestemmingen

© Anja Krabben

Volgens een recent gehouden NIPO-marktonderzoek, 'Hoeveel vaart zit in de uitvaart?', heeft 42 procent van de Nederlanders een duidelijke voorkeur voor crematie. Een derde, 35 procent kiest voor een begrafenis. Zeventien procent zegt het nog niet te weten, vijf procent heeft geen enkele voorkeur. Eén procent wil zijn of haar lichaam ter beschikking van de wetenschap stellen. Crematie is populairder dan begraven, zo kan de conclusie dus luiden.

Bekijk het volledige artikel

Van zelfbouw tot artistiek verantwoord

© Anja Krabben

Wie besloten heeft tot het plaatsen van een urnenmuur kan uiteraard terecht bij bedrijven die de kant en klare 'prefab' urnenzuilen leveren. Voordeel: u bent snel en makkelijk klaar. Nadeel: het ziet er ook echt 'prefab' uit; uw urnenwand oogt als menig urnenwand op andere begraafplaatsen.

Bekijk het volledige artikel

Arbo-wet en begraafplaats

© Henri Fagel

De nieuwe Arbeidsomstandighedenwet van 1998 trad op 1 november 1999 in werking. De LOB krijgt hier nog regelmatig vragen over. Henri Fagel, bestuurder begraafplaats Oud-Kralingen en bestuurslid LOB, behandelt hier aan de hand van zijn eigen ervaringen de twee hoofdzaken van de wet die voor een werkgever van belang zijn: de risico-inventarisatie en -evaluatie en het ziekteverzuim.

Heesters en hagen

© Bram Galjaard

De heester- en haagbeplanting op de begraafplaats verenigen twee op het oog heel verschillende functies in zich. Ze voegen bij elkaar horende elementen samen, maar kunnen tegelijkertijd ook een scheiding vormen bij onderdelen met een afwijkend doel of uiterlijk.

Een enthousiaste vrijwilliger in Hoogmade

© Tekst en foto’s Pauline Prior

In Hoogmade, in de buurt van Leiden, ligt de rooms-katholieke begraafplaats van de Parochie Onze lieve Vrouw Geboorte. Jan Disseldorp (72) is de beheerder van deze begraafplaats. Hij doet dit werk vrijwillig, maar minstens zo enthousiast en even professioneel als een betaalde beheerder. Alhoewel er maar tien begravingen per jaar zijn, is ook hier het streven om kostendekkend te werken.

Verder:

Op de fotopagina’s: Pauline Prior fotografeerde urnenmuren. Als bijzonder gebouw een stiltecentrum, voorheen aula, op begraafplaats Jonkerbos in Nijmegen. Marie-Louise Meuris vertelt in haar column Hemel & Aarde over de Buchenwaldherdenking op har begraafplaats. In de begraafplaats als inspiratiebron: tien kunstenaars exposeren op Zorgvlied. In zijn Vraagbaak behandelt mr. W.G.H.M van der Putten afwijkende afmetingen en wettelijke afstanden. Verder informatie over nieuwe producten en diensten en uiteraard veel nieuws, zowel van de LOB zelf als van diverse begraafplaatsen in het land.