De Begraafplaats

Maart 2002

Die rothoezen moeten weg!

© Jan van Dennenburg

De LOB heeft de strijd aangebonden tegen ondeugdelijke lijkhoezen. Alle leden hebben er in februari een uitgebreide ledenbrief over ontvangen. 1 mei is D-day. Wat is de stand van zaken? En wat staat de leden te wachten? Vragen aan LOB-voorzitter Willem van der Putten.

Bekijk het volledige artikel

Wateroverlast

© Rob Haenen

Grondwateroverlast is helaas geen onbekend probleem op Nederlandse begraafplaatsen. Een ingenieursbureau uit Eindhoven heeft op drie begraafplaatsen in Nederland, waar regelmatig sprake is van grondwateroverlast, een geohydrologisch onderzoek uitgevoerd. Drs. R.J.A. Haenen, senior consultant bij het bureau beschrijft hoe het geohydrologisch onderzoek is uitgevoerd en wat de resultaten waren. En belangrijker: welke maatregelen kunnen worden getroffen om grondwateroverlast op begraafplaatsen te voorkomen.

Grafliften

© Anja Krabben

Hydraulisch of mechanisch? Wilt u een graflift van Nederlands fabrikaat of één van Amerikaanse of Duitse origine? De Begraafplaats inventariseerde wat er op het gebied van grafliften te krijgen is en verzamelde ervaringen van begraafplaatsen met de diverse liften.

Begraafplaats op de Floriade

© Anja Krabben

Landschapsarchitecte Ada Wille richt op de Floriade een ‘laatste tuin’ in. Met De Laatste Tuin wil zij zowel de ontwikkelingen tonen op het gebied van groenvoorziening en begraafplaatsarchitectuur als op het gebied van gedenkstenen, met de nadruk op het vormgeven van het persoonlijk gedenken.

Nu handelen voor de toekomst

© Pauline Prior

Nederland vergrijst, en dus neemt de sterfte toe. Ook worden mensen steeds ouder. In het jargon van de statistici heet dat 'de bevolkingsprognose gaat uit van een verhoogde gemiddelde levensverwachting'. Maar wat betekenen de verwachte sterftecijfers tot 2020 voor uw begraafplaats op de lange en korte termijn? Beslissingen nemen voor de toekomst blijft lastig.

Bekijk het volledige artikel

Reacties op ‘Begraafplaatsen op internet’

© Anja Krabben

Er zijn nog nooit zoveel reacties geweest als op het artikel ‘Begraafplaatsen op internet’ dat in het vorige nummer verscheen. Vooral aanvullingen, onder andere van begraafplaatsen die graag wilden laten weten óók op het net te vinden zijn. Later dit jaar zullen we een artikel wijden aan internet in de dagelijkse begraafplaatspraktijk. Hoe gaan begraafplaatsen die op het net te vinden zijn om met hun site? Wordt de site bijtijds geactualiseerd? Is de site makkelijk te vinden? Reageert men adequaat op vragen die per e-mail worden gesteld? Nu een aanvulling door u op het artikel van vorige keer.

Het gaat om de uitdaging

© Pauline Prior

"Een goed product leveren, ook al heet dat product dan cremeren of begraven, vind ik bijzonder uitdagend." Marjan Holierhoek, bedrijfsdirecteur begraafplaats en crematorium de Beukenhof te Schiedam, leidt haar team van acht personen als een waremanager. Ze komt uit de wereld van de marketing en dat hoor je: "Op een leuke manier zijn we nu bezig om onszelf op een goede positie in het marktsegment dat uitvaart heet te positioneren. En er is nog zoveel te doen dat ik hier voorlopig nog graag blijf werken."

Bekijk het volledige artikel

Handleiding Opgraven en Ruimen een mijlpaal

© Anja Krabben

Hij is nu dan echt verschenen: de Handleiding Opgraven en Ruimen. Het heeft even geduurd, maar het resultaat mag er zijn. Het is het eerste handboek op een gebied waar veel begraafplaatsen problemen mee hebben, aldus Wim Zaalberg, mede-samensteller en auteur van de handleiding. Hij noemt de publicatie 'een historische mijlpaal in het korte bestaan van de LOB'. Enkele vragen aan Zaalberg over de totstandkoming en de betekenis van de handleiding.

Bekijk het volledige artikel

Verder:

Op de fotopagina’s: Pauline Prior fotografeerde twee begraafplaatsen die belaagd worden door Schiphol. Als bijzonder gebouw een bijzondere aula in Heemstede. Het favoriete plekje ligt in Gouda. Marie-Louise Meuris vertelt in haar column Hemel & aarde over grootschalig ruimen op haar begraafplaats. Jurist mr. W.G.H.M. van der Putten behandelt in zijn Vraagbaak weer veel interessante vragen en antwoorden, o.a. over het sluiten van graven en de vraag wanneer er werkelijk sprake is van begraven. Verder informatie over nieuwe producten en diensten en uiteraard veel nieuws, zowel van de LOB zelf als van diverse begraafplaatsen in het land.