De Begraafplaats

Oktober 2010

Allerzielen

© Gerda Nater

In 2005 vond op initiatief van Ida van der Lee op De Nieuwe Ooster in Amsterdam ‘Allerzielen Allicht’ plaats. De viering van de doden ‘met licht, vuur, klank en (rituele) kunstvormen’ trok 1.500 bezoekers. Sindsdien zijn er elk jaar op meer locaties dergelijke vieringen, onder de naam Allerzielen Alom. Afgelopen zomer ontvingen betrokken begraafplaatsen en initiatiefnemers een brief over komende activiteiten van Allerzielen Alom, en over auteursrecht. Maar in hoeverre kan een Allerzielenviering ‘beschermd’ worden?Kunstenares Ida van der Lee wilde met het concept ‘Allerzielen Allicht’, inmiddels genaamd ‘Allerzielen Alom’, aansluiten bij een oude rooms-katholieke traditie om een eigentijds antwoord te geven op het herdenken van de doden. Door middel van (rituele) kunst biedt het gelegenheid om de doden te herdenken op een manier die aansluit bij de samenleving van nu, aldus een brochure op www.allerzielenalom.nl. Hierin staat een inventarisatie van alles wat binnen Allerzielen Alom is ontstaan, die tevens een overzicht is van onderdelen die te bestellen zijn. Bijvoorbeeld Herinnerdingen (een meubel met nisjes om een voorwerp in te plaatsen), een woordenboom, een monument voor eenzame zielen, mozaïeklampen, dia- of filmprojecties op graven en herinneringen met muziek. Zo doen kunstenaars een handreiking aan bezoekers, die actief betrokken worden bij rituelen van hun keuze.

Bekijk het volledige artikel

Fretten

© Tekst en foto’s Pauline Prior

Voor veel begraafplaatsen is het verjagen van konijnen met behulp van fretten de beste oplossing. Hoe gaat dat in zijn werk? En kan men niet al veel eerder iets doen aan preventie?

Bekijk het volledige artikel

25% korting op een dubbel graf

© Wim van Midwoud

De slager en de kruidenier kunnen vrij eenvoudig hun producten onder de aandacht brengen. Een advertentie in het plaatselijke krantje en het publiek stroomt toe, aangetrokken door de kortingen. En als ze dan toch in de winkel zijn, dan kopen ze er ook wel de andere boodschappen. Reclame loont. Maar hoe kan een begraafplaatsbeheerder reclame maken? Hoe kan hij zijn product onder de aandacht brengen? Kán een beheerder wel reclame maken? Is dat wel netjes?

Bekijk het volledige artikel

Wet op lijkbezorging gerepareerd

© Anja Krabben

Jaren van voorbereiding op de nieuwe Wet op de lijkbezorging garandeert nog geen perfectie. De wet is nog geen jaar van kracht, en nu al moet een Reparatiewet ‘wetstechnische gebreken en leemten herstellen alsmede andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen aanbrengen’.

Bekijk het volledige artikel

Strooivelden: wat kan en wat mag?

© W.G.M. van der Putten

Crematie neemt toe, dus steeds meer kleine begraafplaatsen kiezen voor een strooiveld. Dat is vrij eenvoudig te regelen. Als je je aan een maximum aantal verstrooiingen per jaar houdt, is onderhoud van het terrein noch nodig, noch wettelijk verplicht.

Bekijk het volledige artikel

Groen Haaksbergen

© Pauline Prior

De hervormde begraafplaats in Haaksbergen ligt net buiten het dorp, aan de Buursestraat, en is mooi groen. Er is nog zoveel ruimte dat ruimen nog lang niet aan de orde is. Vrijheid in grafkeuze en ruimte voor de natuur zijn hier een groot goed.

Bekijk het volledige artikel

Verder

De blauwe salon. De column van Roy de BeunjeHet begraafplaatsgevoel van… Roel Coutinho, arts, microbioloog en directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb). Door Anna KroonIn Ter Navolging: Uit handen geven van het personeelsbeleid. Door Pauline Prior.Beroemd & Begraven: Pater van Kilsdonk te Amsterdam. Door Roy de BeunjeDe Dames oordelen positief over de Algemene begraafplaats Den HelderLeermomenten van een betweter. De column van Wim van MidwoudJurist mr. W.G.H.M. van der Putten behandelt in de Vraagbaak vragen over gesloten begraafplaatsen.En veel nieuws, zowel van de LOB zelfs als van diverse begraafplaatsen in het land.De Begraafplaats verschijnt zes keer per jaar. Het zesde en laatste nummer van 2010 komt uit in december 2010, week 49.