De Begraafplaats

September 2000

Dudok: verrassend modern

© Pieter Rings

De beroemde architect Willem Marius Dudok (1884-1974) heeft tijdens zijn lange leven verschillende begraafplaatsen, columbaria en aula’s ontworpen. Als stadsarchitect van Hilversum was hij verantwoordelijk voor het ontwerp van de Noorderbegraafplaats en Begraafplaats Zuiderhof in die gemeente. Op het terrein van het Crematorium Westerveld in Driehuis staan een columbarium en een aula van zijn hand. Hij is ook de ontwerper van een aantal urnen. Op het ernaast gelegen terrein van Begraafplaats Duinhof in IJmuiden bouwde hij de aula.

Proefproces wijst uit: Grafmonument toch eigendom van begraafplaats

© Mr. W.G.H.M. van der Putten

In het vorige nummer van dit blad schreef ik over vragen rond de eigendomsrechten op grafmonumenten. Daarbij stipte ik aan dat het RK kerkgenootschap bij wijze van proefproces een rechtszaak is gestart over de eigendom van een grafmonument. Kort na de sluiting van de kopij, op 4 mei 2000, deed het Hof Amsterdam uitspraak. Het hof concludeerde - in lijn van de rechtbank Breda in 1993 - dat grafmonumenten eigendom zijn van de begraafplaats.

Bekijk het volledige artikel

De juiste boom op de juiste plaats

© Tekst en foto’s Bram Galjaard

Het belang van bomen op de begraafplaats. Het zijn vooral de bomen die de sfeer op de begraafplaats bepalen. Bomen moeten vele jaren meegaan. Daarom is het goed om een weloverwogen keuze te maken en te zorgen voor optimale groeivoorwaarden.

Uitje of werk?

© Anja Krabben

De zomer is zo goed als voorbij, het najaar staat voor de deur, tijd voor studiedagen, beurzen en demo-dagen. Zijn ze allemaal even interessant voor begraafplaatsbeheerders? De Begraafplaats inventariseert programma’s en deelnemers.

Dansend begraven

© Pauline Prior

Op begraafplaats en crematorium Westgaarde in Amsterdam worden vierduizend verrichtingen per jaar verricht, waaronder vierhonderd begravingen. Bij honderd van deze begrafenissen gaat het om een nabestaande van Surinaamse komaf. Maar wat is een specifiek Surinaamse begrafenis? Er zijn islamitische, hindoestaanse, protestant christelijke, rooms-katholieke en Creoolse Surinamers, en iedere groep heeft weer andere rouwrituelen. Beroemd zijn de uitbundige Creoolse begrafenissen, waarbij de overledene vooraf wordt bewassen.

Bekijk het volledige artikel

Een monumentale begraafplaats kost meer - maar dan heb je ook wat

© Pauline Prior

Jan van Veenendaal is beheerder van vier gemeentelijke begraafplaatsen in Hilversum waarvan er twee rijksmonument zijn. Hij vindt dat veel moet kunnen op zijn begraafplaatsen. Wij hebben ervoor gekozen om de begraafplaatsen te zien als stadsparken. En daar mag een hond niet worden uitgelaten, maar hij mag wel aangelijnd mee. We leven in 2000. Op het Zuiderhof zijn er nabestaanden die om middernacht nog naar hun graf willen. Anderen willen op oud en nieuw vuurwerk afsteken. Wij vinden dat geen bezwaar.

Bekijk het volledige artikel

Zuidelijke problemen?

© Anja Krabben

Vraag Onlangs ontving de redactie van dit blad onderstaande brief van een uitvaartondernemer in het zuiden van het land:

Bekijk het volledige artikel

Afscheid Wim Zaalberg van Essenhof

Op 8 juni jongstleden nam Wim Zaalberg afscheid van begraafplaats en crematorium de Essenhof waar hij bijna twintig jaar als beheerder in dienst van de gemeente Dordrecht gewerkt heeft. Met diverse toespraken en en overdaad aan cadeaus uitgereikt tijdens een informele borrel zetten collegas, vrienden en familie Zaalberg in het zonnetje.

Bekijk het volledige artikel

Verder:

Op de fotopagina’s: Pauline Prior fotografeerde banken op begraafplaatsen. Marie-Louise Meuris vertelt in haar column Hemel & Aarde over de ‘oude’ tuinman Herman. In de begraafplaats als inspiratiebron: De begraafplaatsfoto’s en -boeken van Rindert Brouwer. In zijn Vraagbaak behandelt mr. W.G.H.M van der Putten openingstijden en de plicht van het publiceren van een nieuw reglement. Verder informatie over nieuwe producten en diensten en uiteraard veel nieuws, zowel van de LOB zelf als van diverse begraafplaatsen in het land.