De Begraafplaats

September 2007

Inspraak in begraafplaatsenbeleid van Hoogeveen

© Gerda Nater

Moeten alle inwoners van Hoogeveen bijdragen aan het onderhoud van een begraafplaats waarvan niet iedereen gebruik zal maken? Of geldt het principe de gebruiker betaalt? En mogen graven geruimd worden? Deze en andere vragen legde de gemeente aan haar burgers voor. Dat het onderwerp bij de mensen leeft werd duidelijk op de druk bezochte bewonersbijeenkomsten. En ze namen geen blad voor hun mond.

Bekijk het volledige artikel

Nieuwe grafmonumenten op begraafplaatsen

© Leon Bok

In het zomernummer werd aandacht besteed aan de gevolgen van het afschaffen van de vergunningen voor het plaatsen van grafmonumenten. Dit keer wil Leon Bok de vraag stellen of al die nieuwe, bijzondere grafmonumenten – waarvan er alleen maar meer zullen verschijnen met een veranderend vergunningstelsel of zelfs complete afschaffing van de regels – kwaliteit toevoegen aan de begraafplaats. En hoe moet menin de toekomst met deze monumenten omgaan? En dan is er nog de kwestie van het auteursrecht. Want waar individuele kunstenaars grafmonumenten maken, in plaats van producten uit een catalogus, is het auteursrecht van toepassing.

Bekijk het volledige artikel

Ruimen: pleidooi voor 'professionaliseringsslag'

© Rob Bruntink

Het AD pakte begin juli groots uit: Graven geruimd als vuilnis. Waardoor opnieuw de kwaliteit van het ruimen tot nieuws werd gebombardeerd. Ook roeren nu twee ondernemers die aan de wieg stonden van de Branchevereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer (BVOB) zich in de discussie.

Bekijk het volledige artikel

Grondradar op begraafplaatsen?

© Wim Zaalberg

Bij het horen van het woord radar denk je al gauw aan vlieg- en vaartuigen. Ook wanneer het gaspedaal weer eens te diep wordt ingetrapt is het meestal een radarapparaat dat de snelheidsovertreding signaleert. Maar een radarapparaat op een begraafplaats?

Een drukke zomer

© Karel de Beurs

De beheerder van de Noorderbegraafplaats in Amsterdam hield een dagboek bij tijdens een voor de begraafplaats drukke en bewogen zomer. De herdenking van de slachtoffers van de bombardementen van juli 1943 is er jaarlijks, maar nieuw was de reeks toneelvoorstellingen op zijn begraafplaats, waar ook enkele van zijn medewerkers aan meededen.

Het Stille Hofje

© Pauline Prior

Het Stille Hofje in Den Dolder heeft een bijzondere geschiedenis. Opgericht door een fabriekseigenaar in 1904 voor zijn werknemers, kwam het later in handen van de protestantse kerk, om nu te worden beheerd door een stichting van vrijwilligers.

“Ik denk er nog elke dag aan”

© Gerda Nater

Niemand is gevrijwaard van het verlies van dierbaren, ook niet wie dagelijks met het overlijden van anderen te maken heeft. Wat is de invloed van een sterfgeval in je directe omgeving op je functioneren op de begraafplaats? Sta je anders in je werk? Voor Anton Kempers werkte het andersom. Hij verloor in korte tijd twee kinderen en werd later, mede door dit dubbele verlies, grafdelver in Rijssen-Holten.

Verder:

Het favoriete plekje is van Jan Naber en Fons Tolboom, beheerders van de Nieuwe Algemene Begraafplaats in Baarn.Op de foto-middenpagina’s: Een sluipweg waarlangs de dood heeft weten te ontsnappen.In haar column deelt Hedy Vegter met de lezer haar ervaringen met islamitisch begraven..In Beroemd begraven het graf van Maurits Cornelis Escher in Amsterdam.In de Vraagbaak geven LOB-consulent Pauline Harmsen en jurist mr. W.G.H.M. van der Putten antwoord op de vraag of de Armeense gemeenschap een eigen begraafplaats mag en of er foto’s mogen worden genomen van grafstenen zonder toestemming.En veel nieuws, zowel van de LOB zelfs als van diverse begraafplaatsen in het land. De Begraafplaats verschijnt vier keer per jaar. Het winternummer komt uit in december 2007,