ALV 4 april 2017

Notulen en stukken van de vergadering