De Begraafplaats

April 2010

Droge voeten 2

© Wim van Midwoud

In het vorige nummer van De Begraafplaats kwam de wet- en regelgeving rond de drooglegging van graven aan de orde.  Iedere begraafplaatsbeheerder is verplicht, volgens het Besluit op de Lijkbezorging, borg te staan voor een voldoende drooglegging. Nauwkeuriger: een overledene in een graf dient minimaal 30 cm. boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand te liggen. Maar wat als u vermoedt (of vreest) dat het water toch hoger staat? In dit artikel enkele tips om daar achter te komen.

Bekijk het volledige artikel

Bijen, goed voor de begraafplaats

© Ada Wille

Bij een werkbezoek aan begraafplaats Rhijnhof in Leiden trekken potten honing met het etiket Miel de Mort de aandacht van Ada Wille. Daar zit een verhaal in, dacht Wille, die zelf haar imkerdiploma heeft en jarenlang bijen heeft gehouden. ‘De bijensterfte is de afgelopen zes jaar verdubbeld,’ meldt Het blad Tuin & Landschap in mei 2009. Het gaat slecht met de bijen in Nederland. In hoeverre kunnen begraafplaatsen als drachtgebied en standplaats voor imkers een rol spelen? Op die manier helpt u als begraafplaatshouder mee aan een betere biodiversiteit. U krijgt er een mooi bloeiende begraafplaats voor terug. En wellicht ook een paar potten honing.

Bekijk het volledige artikel

Cursus ‘Groene Kerkterreinen’

© Gerda Nater

Op oude begraafplaatsen liggen vaak de mooiste groene plekjes, die ook heel toegankelijk zijn. Deze historisch en cultuurhistorisch interessante terreinen worden vooral dankzij vrijwilligers in stand gehouden. Om hun professionaliteit en betrokkenheid te vergroten is er speciaal voor hen een cursus opgezet. Met als uiterst belangrijk neveneffect: continuïteit van dit belangrijke werk. Want het opleiden van vrijwilligers is een investering in de toekomst.

Bekijk het volledige artikel

Humanisten outcasts van Noorwegen

© Rosemarie van den Breemer

Hoe gaan West-Europese landen anno 2010 om met religieuze diversiteit op de begraafplaats? Landen als Frankrijk, Noorwegen en Nederland kennen een grote diversiteit aan culturen en religies, wat je in toenemende mate terugziet op de begraafplaats. In het vorige nummer van De Begraafplaats besprak Rosemarie van den Breemer, politicoloog, hoe  moslims in Frankrijk problemen ondervinden met het begraven volgens islamitisch ritueel. In Noorwegen zijn het niet moslims die problemen ondervinden, maar humanisten. Het Humanistisch Verbond in Noorwegen protesteert al jaren tegen de confessionele dominantie van de staatskerk bij begrafenissen en het gebrek aan neutrale aula’s.

Bekijk het volledige artikel

Kunstzinnigheid in Delft

© Pauline Prior

Begraafplaats Jaffa in Delft heeft een traditie als het om kunst gaat. Vroeger hingen er werken die uit de BKR kunstregeling kwamen, nu hangen er werken van amateurs van de VAK, centrum voor de kunsten in Delft. “Het veraangenaamt de wachttijd en levert de geest even vergetelheid op bij het verdriet van een begrafenis.”

Natrekking geldt niet meer

© Mr. W.G.H.M. van der Putten

Een van de gevolgen van de herziene Wet op de lijbezorging is dat grafstenen geen eigendom meer zijn van de begraafplaatshouder. Sinds 1 januari 2010 zijn alle grafmonumenten eigendom van de eigenaar. Maar wie is de eigenaar? En wat zijn de gevolgen?

Bekijk het volledige artikel

De keuze van Kessels

© Anja Krabben

Dit jaar is Erik Kessels gastcurator in Uitvaart Museum Tot Zover. Hij verzorgt drie tentoonstellingen met hedendaagse kunst over de dood. De eerste, ‘Trace Elements’, toont foto’s die Seiichi Furuya maakte van zijn inmiddels overleden vrouw. Een serie met een dramatische einde, voor het eerst in Nederland geëxposeerd.

Bekijk het volledige artikel

Verder

Wonen op de begraafplaats in Dordrecht. Door Pauline PriorDe kleine rustplaats van Frederik de Grote. De column van Roy de BeunjeHet begraafplaatsgevoel van… Cees van Raak. Door Anna KroonDe Dames bezoeken de RK begraafplaats St. Barbara in Hilversum.In Ter Navolging: Als gemeente een eigen rouwcentrum runnen. Door Pauline Prior.Beroemd & Begraven: Willem Oltmans te Bussum. Door Roy de BeunjePiëteitsvol. De column van Wim van MidwoudJurist mr. W.G.H.M. van der Putten behandelt in de Vraagbaak o.a. de vraag of een lijkenhuisje verplicht is.Nieuwe producten en diensten.En veel nieuws, zowel van de LOB zelfs als van diverse begraafplaatsen in het land.De Begraafplaats verschijnt zes keer per jaar. Het derde nummer van 2010 komt uit in juni 2010, week 23.