De Begraafplaats

December 2002

Niet snel, maar goed restaureren

© Harry Perrée

De kwaliteit van het restaureren op Nederlandse begraafplaatsen is vaak slecht, meent restaurateur en steenhouwer Laurens Demmer. Mortels die wit uitslaan, lijmen die bruin uitslaan en - doodzonde nummer een - monumentale stenen die opnieuw zijn geslepen. Restauratie is niet: je spullen pakken en aan de slag maar; restauratie start met het vormen van een visie, vindt Demmer.

Bekijk het volledige artikel

Islamitische begraafplaatsen

© Wim Zaalberg

De behoefte aan islamitische begraafplaatsen neemt in sommige gebieden van Nederland toe, stond in een klein berichtje in het vorige nummer van De Begraafplaats. Wim Zaalberg, die enige jaren geleden als gemeentelijke beleidsmedewerker betrokken was bij de realisering van een islamitische dodenakker op begraafplaats De Essenhof in Dordrecht, informeert u over een aantal technische en organisatorische aspecten rond de realisering van een islamitische begraafplaats.

Bekijk het volledige artikel

Onkruid vergaat wel

© Anja Krabben

Onlangs verscheen Onkruid vergaat wel!, een publicatie van het Wagenings kennisinstituut voor de groene leefomgeving. In dit handboek wordt in een helder stappenplan beschreven hoe gemeenten tot een gifvrij beheer kunnen komen en daarbij de kosten binnen de perken kunnen houden. Een publicatie die òòk interessant is voor begraafplaatsen.

Bekijk het volledige artikel

Uitspraak Hoge Raad over eigendom grafmonumenten

© Petra Stassen

Op 25 oktober 2002 deed de Hoge Raad uitspraak in een proefproces dat was aangespannen door de R.-K. kerkprovincie, met als procespartijen het Aartsbisdom Utrecht en de R.K. Begraafplaats Sint Barbara te Utrecht. Inzet was de vraag wie eigenaar is van het grafteken: de rechthebbende of de begraafplaats. Deze vraag was sinds een uitspraak van de Rechtbank Breda (1993) niet meer eenduidig te beantwoorden. Over de vraag waar het in het proefproces over ging schreef mr W.G.H.M. van der Putten eerder in De Begraafplaats.

Bekijk het volledige artikel

"Ik heb bij de LOB een fijne tijd gehad"

© Anja Krabben

Op de laatste ledenvergadering, eind november, nam Willem van der Putten afscheid als voorzitter van het LOB-bestuur. Na meer dan vier jaar keihard werken voor de LOB heeft hij er mede voor gezorgd dat de vereniging nu 'goed op de rails staat' en dat er een  positieve sfeer heerst binnen het bestuur en de vereniging. Een afscheidsinterview met mr. W.G.H.M. van der Putten, die, ongetwijfeld tot vreugde van veel LOB-leden, gewoon zal blijven doorgaan met zijn juridische vraagbaak in dit blad.

Bekijk het volledige artikel

Natuur op de begraafplaats

© Bram Galjaard

Er is een groeiende aandacht voor het ecologisch groenbeheer. Ook op veel begraafplaatsen is een andere instelling merkbaar ten opzichte van het milieu waarin wordt gewerkt.

Bekijk het volledige artikel

Ook dieren krijgen een laatste rustplaats

© Anja Krabben en Pauline Prior

Veel huisdieren blazen hun laatste adem uit op de behandeltafel van de dierenarts, die vervolgens de afvoer regelt. Hoewel het officieel niet is toegestaan om dieren te begraven in de eigen achtertuin, gebeurt ook dat op grote schaal. Anderen, nu nog een minderheid maar hun aantal neemt toe, kiezen voor een echt grafje op een heuse begraafplaats. Een dierenbegraafplaats wel te verstaan. Eén van de inmiddels 17 dierenbegraafplaatsen in Nederland is de particuliere dierenbegraafplaats De Stille Weiden in het Noord-Hollandse Berkhout. Maikel Zonneveld (35) is de eigenaar en beheerder. “Dankbare mensen geven mij veel voldoening.”

Een bonus voor het begraven

© Pauline Prior

Alex Janssen werkt met plezier als senior voorman op de begraafplaats in Alkmaar. Hij heeft prettige collegas. Met zijn vieren vormen we een goed team. Toen uitbreiding van het team nodig was bleek het moeilijk een nieuwe collega te vinden. We zijn anderhalf jaar bezig geweest om iemand te vinden. Reacties op advertenties kwamen van bouwvakkers, een bloemist en iemand uit een snackbar. Maar je zoekt toch iemand die bij voorkeur van een andere begraafplaats komt of die weet hoe het er werkt.

Bekijk het volledige artikel

Messing roest niet

© Wim Zaalberg

Velen van u kennen die vertwijfelende en vragende gezichten van nabestaanden als na een opgraving uit bijvoorbeeld een algemeen graf de stoffelijke resten opnieuw worden bijgezet in eigen graf. Na de bijzetting vang je dikwijls flarden van een gesprek op zoals: 'Zouden ze oma nu echt hebben opgegraven of zouden ze zo maar wat beenderen bij elkaar hebben geraapt?'

Bekijk het volledige artikel

Drie extra columns:

Seizoensinvloeden, een overpeinzing van Wim ZaalbergGod de vader, een overpeinzing van pastor Martin MensinkDood en bekend, een overpeinzing van Anja Krabben

Verder:

Op de fotopagina’s: Opening van de aula op de nieuwe joodse begraafplaats in Amstelveen, foto’s van Pauline Prior. Als bijzonder gebouw een ‘echte Cuypers’ in Groningen. Het favoriete plekje is van Jan Gerrits, grafdelver in Zwolle. Marie-Louise Meuris vertelt in haar column Hemel & aarde over de begraafplaats als pretpark. Jurist mr. W.G.H.M. van der Putten behandelt in zijn Vraagbaak weer veel interessante vragen en antwoorden. Zoals: Is een graflift verplicht en hoe open je een gesloten begraafplaats? En uiteraard veel nieuws, zowel van de LOB zelf als van diverse begraafplaatsen in het land.