De Begraafplaats

December 2003

Zelfs bij rampen geen massagraven

© Harry Perrée

Het komt misschien maar eens in de duizend jaar voor, maar toch... een crashend vliegtuig, exploderende chemische fabriek of andere ramp kan honderden doden veroorzaken. Op hoeveel doden moeten gemeenten en begraafplaatsen zich eigenlijk voorbereiden? En hoe? Massagraven zijn passe. Ook bij grote aantallen doden bepalen nabestaanden de begrafenis.

Bekijk het volledige artikel

Rusten in gewijde aarde

Bestuurders en beheerders van een r.k. begraafplaats willen doorgaans bewust de rooms-katholieke identiteit handhaven, maar vragen zich tegelijk vaak af wat het inhoudt - en hoe het te verwezenlijken. De onlangs verschenen handreiking over 'katholieke begraafplaats en identiteit' kan hierbij helpen.

Bekijk het volledige artikel

Bomen vroeger en nu

Vanaf nu houdt landschapsarchitect Ada Wille zich niet alleen bezig met het groen òp de begraafplaats maar ook met het groen ín De Begraafplaats. Deze eerste keer: bomen. Specifieker: de geschiedenis van de boom op de begraafplaats en welke keuze te maken uit het assortiment.

Begraven in de hoogte?

© Anja Krabben

De graftempel Palenque is een volgende poging om Nederlandse begraafplaatsen het in de hoogte te laten zoeken. De LOB denkt dat bovengronds begraven zeker toekomst heeft, maar vindt dat bedrijven andere argumenten moeten gebruiken bij het aanprijzen van hun product aan de beheerder.

Bekijk het volledige artikel

'IJspret' op de begraafplaats

© Anja Krabben

Misschien zijn hittedoden waarschijnlijker dan bevroren graven de komende jaren, decennia en eeuwen, want ons klimaat verandert en strenge winters zullen steeds minder voorkomen. Maar omdat die verandering maar heel langzaam gaat en de winter nadert, geven we u toch nog maar even wat tips en raadgevingen hoe graven te delven, te dichten en monumenten te verwijderen als de vorst heeft toegeslagen.

Bekijk het volledige artikel

Een grafdelfmachine maakt het verschil

© Pauline Prior

Beheerder Ronnie Penterman van de algemene begraafplaats in Winterswijk werkt vooral met tijdelijke arbeidskrachten van een sociale werkplaats. "Ze zijn nogal gevoelig, dus je moet oppassen met wat je zegt". De eisen van de Arbo-wet begrijpt hij niet altijd. "Die zijn soms overdreven". Maar verder bevalt het werk hem prima. Een portret van de algemene begraafplaats in Winterswijk en de beheerder.

Studiedag funerair erfgoed

Verder een verslag van de geslaagde Studiedag funerair erfgoed, een oproep van dodenakkers.nl om mee te werken aan het doel van de website: om een zo volledig mogelijk overzicht te geven van het funeraire erfgoed in Nederland, begraafplaatsen, kerkhoven en oorlogsmonumenten en aandacht aan het product 'grafsteenverplaatsers'.

Verder:

Op de fotopagina's: Pauline Prior bezocht en fotografeerde het feest van de dood op een Mexicaanse begraafplaats.Als bijzonder gebouw op de begraafplaats ditmaal het schijndodenhuisje aan de Kerkhoflaan in Den Haag.Het favoriete plekje komt van dezelfde begraafplaats in Den Haag en is gekozen door Fred Brouwer, tuinman.In beroemd begraven staat het graf van Jopie Huisman in het Friese Herbaijum in de schijnwerpers, terwijl Marie-Louise Meuris in haar column Hemel & aarde de 'steeds terugkerende grap op feesten en partijen' behandelt.Jurist mr. W.G.H.M. van der Putten behandelt ditmaal in zijn Vraagbaak uitsluitend vragen en antwoorden over grafrechten.