De Begraafplaats

December 2005

Op zoek naar nieuw personeel

© Pauline Prior

Werken op een begraafplaats lijkt een aantrekkelijke baan. Het buiten werken geeft een gevoel van vrijheid. Het is soms zwaar, maar je hebt wel echt eer van je werk. Er is weinig overlast van vervuiling en het groen bloeit en groeit zoals in weinig openbare parken te zien is. Kortom: een fantastische baan. Het moet dus geen probleem zijn om nieuwe medewerkers te vinden. Of toch wel? Een voorbeeld uit de praktijk.

Bekijk het volledige artikel

Wat doet de BVOB?

© Harry Perrée

De Branchevereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer bestaat inmiddels zeven jaar, maar nog niet alle begraafplaatsen zijn van het bestaan op de hoogte. “Wij moeten ons meer profileren,” zegt voorzitter Arno Voogt. Want wie in zee gaat met bedrijven van de BVOB krijgt kwaliteit, verzekert hij. Hoe garandeert hij die kwaliteit en wat doet de BVOB als een lid toch slecht presteert?

Op handen en voeten op zoek naar de urn van Slauerhoff

© Anja Krabben

Stichting Altvoorde doet er alles aan te voorkomen dat de graven van cultuurdragers in Nederland verloren gaan. Als er geen verwanten of instanties zijn die zich om een graf van een roemruchte voorvader bekommeren, tracht Altvoorde het graf op haar naam te krijgen.Voor grote en kleine opknapbeurten zoekt de stichting vervolgens naar sympathisanten en dona teurs die door hun inzet en bijdragen ervoor willen zorgen dat zon monument van een Nederlandse, soms ook internationaal bekende cultuurdrager behouden blijft. Beheerders en besturen van begraafplaatsen kunnen ook iets doen, meent voorzitter Bouke Jagt. Het minste is wel een seintje geven als zo'n graf geruimd dreigt te worden.

Bekijk het volledige artikel

Funeraire flora biedt volop mogelijkheden tot fraaie symboliek

© Ada Wille

Welke beplanting sluit symbolisch aan bij de functie en betekenis van de begraafplaats als plek waar wij onze doden begraven? Ada Wille maakte een kleine bloemlezing van symbolische bomen, planten en bloemen. Van de Terebinth tot de zakdoekjesboom. En van de zonnebloem als 'ziel in aanbidding en liefde voor God' tot de kortstondigheid van de klaproos.

Bekijk het volledige artikel

Eerlijke tarieven (2)

© Tom Sprenger en Arie van Kooten

In het vorige nummer reageerde Conradine de Reus, begraafplaatsadviseur, op de discussie die deze zomer woedde over de hoogte van de grafkosten. LOB-voorzitter Tom Sprenger en secretaris Arie Van Kooten reageren weer op haar.

Bekijk het volledige artikel

‘Hoeder’ van de Protestante Begraafplaats in Rome

‘De mooiste plek ter wereld werd de begraafplaats in de 300 jaar van haar bestaan door naar Rome reizende en er verblijvende dichters en kunstenaars genoemd’, aldus Jhr. Ronald H.  Loudon, tot voor kort ambassadeur van Nederland in Italië. Helaas bleek deze prachtige  plek ook bijzonder verwaarloosd. Loudon besloot zich sterk te maken voor het behoud van de begraafplaats. In De Begraafplaats vertelt hij hoe dit in zijn werk ging.

Is het echtpaar Winkler Prins geruimd of opgegraven?

© Anja Krabben

In september verhuisden de overblijfselen van Anthony Winkler Prins (bekend van de gelijknamige encyclopedie, begraven in 1908) en zijn vrouw Henrietta (begraven in 1911) van een begraafplaats in Voorburg naar de algemene begraafplaats in Veendam. Het feit dat hierbij slechts één kist werd gebruikt leidde tot vragen op de site uitvaart.nl en tot een discussie tussen de juristen Willem van der Putten, bij De Begraafplaats-lezers zeer bekend, en Frank Mutter, columnist van Uitvaart.

Bekijk het volledige artikel

De beste pr is een goed onderhouden begraafplaats

© Pauline Prior

Opzichter Gerard Klifman rekent het tot een van zijn belangrijkste taken zijn begraafplaats positief onder de aandacht te brengen, bij zijn eigen gemeente en bij het publiek. Dat eerste doet hij vooral via zijn columns over de begraafplaats voor het gemeenteblad Signalen. Door die columns komt hij vanzelf op 'leuke ideetjes' waarmee hij het publiek meer ter wille kan zijn.

Bekijk het volledige artikel

Zekerheid voor alles

© Anja Krabben

Onlangs verscheen het 'Protocol besmettingsgevaar, besmetting en beschermingsmaatregelen bij het werken met overledenen', volgens de makers 'het enige uitgebreide protocol in zijn soort dat voor alle belanghebbenden vrij verkrijgbaar is'. Is het protocol ook bedoeld voor begraafplaatsmedewerkers?

Bekijk het volledige artikel

Verder:

Op de fotopagina's: Een tentoonstelling in het Zuiderzeemuseum: De dood leeft. Foto's Pauline Prior. Als bijzonder gebouw een calvarieberg in Hoogeloon. Tekst en foto Pauline Prior.Het favoriete plekje is van Arie van Lunteren, bedrijfsleider van begraafplaats en crematorium Den en Rust in Bilthoven.In Beroemd begraven staat het graf van schrijver en tv-persoonlijkheid Godfried Bomans in Bloemendaal centraal.Jurist mr. W.G.H.M. van der Putten behandelt in zijn Vraagbaak weer veel interessante vragen en antwoorden, zoals: Bijzetten stoffelijke resten in urnengraf mag?In nieuwe producten en diensten o.a. ergonomische spade.De column van Hedy Vegter gaat over kwetterende keeltjes en buurtende reeën.Verder veel nieuws, zowel van de LOB zelfs als van diverse begraafplaatsen in het land.De Begraafplaats verschijnt vier keer per jaar. Het lentenummer komt uit in februari/maart 2006, week 9.