De Begraafplaats

Maart 2003

Uitspraak Hoge Raad betekent niet voor elke begraafplaats hetzelfde

© Anja Krabben

In de nasleep van de uitspraak van de Hoge Raad, eind oktober, inzake eigendom grafmonumenten, bleek er een duidelijk verschil van mening over wat deze uitspraak betekent voor individuele begraafplaatsen. De r.-k. kerk enerzijds en de - toenmalige - LOB-voorzitter Willem van der Putten anderzijds denken verschillend over de vraag of je al dan niet moet verzekeren en wel of niet de tarieven moet verhogen. "Theoretisch klinkt het mooi en is het allemaal wel juist wat Van der Putten schrijft, maar in de praktijk gaat het vaak anders," meent juriste Petra Stassen. Of is het toch meer een verschil tussen groot en klein?

Bekijk het volledige artikel

Van zerkrijmpje tot grafgedicht

© Marijke Streefkerk

De boekenweek staat dit jaar in het teken van de dood. Dit onder het motto ‘STYX - Leven en dood in de letteren’, ontleend aan de Griekse mythologie waarin de rivier de Styx de scheiding is tussen het land der levenden en het dodenrijk. Hoe literair zijn de Nederlandse dodenakkers? Marijke Streefkerk ging op onderzoek uit.

Grafdelfmachines

© Anja Krabben

Welke zijn er? Wat zijn de verschillen? En waarom kan het ook voor kleine begraafplaatsen voordelig kan zijn zo’n dure machine aan te schaffen?

Ik ben meer van het sturen, leiden en managen

© Anja Krabben

Een van de belangrijkste speerpunten voor de komende tijd vindt Tom Sprenger, de nieuwe voorzitter van de LOB, de regiovorming en de regiobijeenkomsten. En zorgen dat kleine begraafplaatsen professioneler gaan werken. Want als het met hen misgaat, gaat het ook mis met de LOB. Als onze leden problemen hebben, hebben wij als LOB ook een probleem.

Bekijk het volledige artikel

Model-artikelen grafbedekking

© Mr. W.G.H.M. van der Putten

Een aantal model-artikelen waarbij de risico’s van het eigendom van grafmonumenten worden gelegd waar zij horen: bij de nabestaanden.

Nederlanders worden steeds langer en onze graven daardoor te klein

Nederlanders behoren niet alleen tot de langste mensen ter wereld, nieuwe generaties worden ook steeds langer. De spoorwegen lijken zich daar niets van aan te trekken, treincoups worden eerder kleiner en lager dan ruimer. Hetzelfde geldt voor de huizenbouwers: plafonds zakken meer en meer. Zouden eigenaren en beheerders van begraafplaatsen niet verstandiger moeten zijn? Karel de Beurs, beheerder van de Noorderbegraafplaats in Amsterdam-Noord, signaleert het probleem van te kleine graven en meent dat dit probleem snel moet worden aangepakt door de individuele begraafplaatsen.

Bekijk het volledige artikel

Lichtenvoordenaar eist dertien graven op

© Anja Krabben

Reserveren van graven, wel of niet toestaan?

Bekijk het volledige artikel

Met recht Rust in vrede in Hoofdplaat

© Pauline Prior

De begraafplaats van de Hervormde kerk in Hoofdplaat mag met recht een kleintje worden genoemd. In 2001 heb ik vier rekeningen uitgeschreven, in 2002 geen een, zegt vrijwilliger Gerard van Noort. Normaal kost het werk aan de begraafplaats hem een paar uur per jaar. "Het afgelopen jaar wat meer omdat er met de oktoberstorm verschillende bomen zijn omgewaaid."

Bekijk het volledige artikel

Verder:

Op de fotopagina’s: Zo doen ze het in Portugal, foto’s van Anja Krabben. Als bijzonder gebouw een kerk in Warmond. Het favoriete plekje is van Peter Luykx, beheerder in Breda. In Beroemd begraven staat het graf van Sylvia Millecam in Amsterdam in de schijnwerpers. Marie-Louise Meuris vertelt in haar column Hemel & aarde over een bezoeker die onwel werd. Jurist mr. W.G.H.M. van der Putten behandelt in zijn Vraagbaak weer veel interessante vragen en antwoorden. Zoals: Mogen volkstuintjes naast het kerkhof en moet een urn op graf aard- en nagelvast zijn? En uiteraard aandacht voor nieuwe producten en diensten en veel ander nieuws, zowel van de LOB zelf als van diverse begraafplaatsen in het land.