De Begraafplaats

Maart 2006

Tarieven te hoog? Om de tafel!

© Anja Krabben

Ze staan al enige tijd flink in de belangstelling: de gemeentelijke graftarieven. Ze zijn te hoog en stijgen te snel, menen sommigen. Dat valt wel mee, zeggen veel gemeenten, de tarieven zijn vaak nog lang niet kostendekkend.

Bekijk het volledige artikel

De politiek over eeuwige grafrechten en natuurbegraafplaatsen

© Harry Perrée

Het afgelopen jaar hebben enkele politici zich uitgelaten over bepaalde aspecten van het begraven in Nederland. Arie Slob van de ChristenUnie vindt het te pijnlijk om na tien jaar een kindergraf te ruimen. LPF'er Wien van den Brink wil dat er meer natuurbegraafplaatsen komen. Tevens enkele reacties op de opmerkingen van deze politici. Pauline Harmsen: "Opvallend hoe slecht parlementariërs op de hoogte zijn van de regels die ze zelf hebben vastgesteld."

Beleid maken is geweldig

© Anja Krabben

Toen Astrid Ghering in 1999 bij de gemeente Schouwen-Duiveland (34.500 inwoners) begon als beleidsmedewerker havens en begraafplaatsen wist ze niets van begraven en begraafplaatsen, maar nog geen jaar later kreeg ze al haar vuurdoop van de gemeente: zorg voor een kostendekkendheid van 65%. Nog geen twee jaar daarvoor waren zes gemeenten, en daarmee 21 begraafplaatsen, samengevoegd. Echt beleid voor de begraafplaatsen was er nooit gemaakt.

Bekijk het volledige artikel

"Ik ken iedereen en elk graf"

© Pauline Prior

Onder de gemeente Schouwen-Duiveland vallen 21 begraafplaatsen. Sander Flikweert is beheerder van het district Oost en heeft de zorg over zeven begraafplaatsen in zes verschillende dorpen. Flikweert is geboren en getogen in Zeeland en was vier jaar oud toen de grote watersnoodramp zich voltrok. Veel op de begraafplaatsen in Zeeland herinnert nog aan deze ramp.

Een goed aanvraagformulier is het halve werk

© Pauline Harmsen

Regelmatig krijgt de LOB de vraag of er een model-formulier bestaat voor de aanvraag van een begrafenis. Nu heeft elke begraafplaats natuurlijk zijn eigen kenmerken en logistieke gang van zaken, en ook de bijbehorende dienstverlening verschilt nogal, zodat nooit alle - voor u - relevante gegevens in een standaardformulier kunnen worden opgenomen. Maar er is een aantal aspecten dat voor lke begraafplaats van groot belang is om goed vast te leggen vrdat de begrafenis plaatsvindt.

Bekijk het volledige artikel

De resten van de begraafplaats

© Gerda Nater

Wat gebeurt er met de 'resten' van de begraafplaats? Worden de graven geruimd en zo ja, wat doet men dan met de botten? En waar blijven uiteindelijk de grafstenen? Behalve de resten van graven is er ook recent afval: bloemen, kransen, groenafval en het afval dat de bezoekers achterlaten. En waar blijft het drainwater? Ook niet onbelangrijk: wat gebeurt er met de overgebleven broodjes na een uitvaart?

Dichten voor eenzame doden

Schrijver, dichter, zanger en kunstenaar F. Starik verzorgt sinds 2002 met een groep dichters van wisselende samenstelling het schrijven en voordragen van gedichten bij eenzame uitvaarten in Amsterdam. In november verscheen het boek dat hij daarover schreef, De eenzame uitvaart. In december werd hij met enkele anderen door Het Parool genomineerd voor de titel van 'Amsterdammer van het jaar'. Beide gebeurtenissen leidden tot veel media-aandacht. Voor De Begraafplaats hield F. Starik een dagboek bij.

Laat u de kist nog in de prut zakken?

© Wim Zaalberg

Trouwe lezers van De Begraafplaats zal de advertentie op de achterzijde van de laatste drie nummers niet zijn ontgaan. Is het Duitse waterkerend-grafsysteem - sinds kort ook in Nederland verkrijgbaar - werkelijk het antwoord waar veel beheerders van begraafplaatsen met te hoge waterstanden op zitten te wachten? Wim Zaalberg, voormalig LOB-consulent ging op onderzoek uit.

Bekijk het volledige artikel

Verder:

Op de fotopagina's: Herinneringen aan de watersnood op enkele Zeeuwse begraafplaatsen, foto's Pauline PriorHet favoriete plekje is van Ron van Looij, werkzaam bij de Algemene Begraafplaats in Alkmaar.Beroemd & begraven: het graf van Bløf-drummer Chris Götte in Kapelle..In haar column maakt Hedy Vegter een statement: streven naar tariefsverlagingen.Jurist mr. W.G.H.M. van der Putten behandelt in zijn Vraagbaak weer interessante vragen en antwoorden, zoals: Uitsluitend algemene graven uitgeven mag?En veel nieuws, zowel van de LOB zelfs als van diverse begraafplaatsen in het land.De Begraafplaats verschijnt vier keer per jaar. Het zomernummer komt uit in juni 2006, week 22.