De Begraafplaats

Maart 2007

Ruimte voor de dood

© Drs. Paul van Steen en dr. Piet Pellenbarg

De toename van het aantal sterfgevallen stelt de uitvaartbranche en beheerders van begraafplaatsen en crematoria voor uitdagingen en onzekerheden. Het aantal uitvaarten zal zonder meer toenemen. Maar waar vinden die uitvaarten plaats? Blijft er in Nederland voldoende, geschikte en betaalbare ruimte voor begraven? Zal de huidige verhouding tussen begraven en cremeren hetzelfde blijven? Economisch geografen Paul van Steen en Piet Pellenbarg deden onderzoek naar de ‘geografie van de dood’: de regionale verschillen in geschiktheid en beschikbaarheid van begraafplaatsen, alsmede de ruimtelijke variaties in grafkosten.

Bekijk het volledige artikel

'Mensen willen op hun fietsje naar een crematie'

© Harry Perrée

Regelmatig krijgt Arpad Nesvadba via uitvaartondernemers de vraag of op begraafplaats Zorgvlied in Amsterdam crematie mogelijk is. Tot nu toe moet het hoofd van de begraafplaats daarin telkens teleurstellen. Wel koestert Zorgvlied (begraafplaats van Amstelveen op Amsterdamsgrondgebied) al jarenlang de wens om een crematorium te starten. “In Amstelland ligt de verhouding cremeren/begraven op 67/33. Veel hoger dan elders in het land. De ontwikkeling gaat steeds meer naar cremeren,” legt hij uit. “En daarbij loopt alles door elkaar: vader wordt begraven, moeder gecremeerd of omgekeerd. Bij de uitvaart wil men vaak een beetje hetzelfde.” En dat is lastig als ze bij een crematie wel de afscheidsplechtigheid en de bijzetting van de urn op Zorgvlied kunnen doen, maar de crematie zelf niet.

Bekijk het volledige artikel

Hoe duurzaam zijn onze grafstenen?

© Pauline Prior

Waar komen onze grafstenen vandaan? Hoe worden ze gemaakt? Hoe duurzaam zijn ze? De Landelijke India Werkgroep (LIW) deed onlangs onderzoek naar de herkomst van granieten grafmonumenten. Er blijkt nog veel mis bij de productie van grafstenen.Wat kunnen we hieraan doen?

Bekijk het volledige artikel

Rumoer in Vlissingen onterecht

© Pauline Harmsen

Een wethouder die aftreedt wegens de emoties die de herinrichting van de begraafplaats oproept, en die haar spijt betuigt omdat de informatievoorziening aan de nabestaanden onvoldoende zou zijn geweest.

Bekijk het volledige artikel

Leidt thanatopraxie tot verteringsproblemen

© Wim Zaalberg

Zoals  eerder in De Begraafplaats was te lezen wordt de Wet op de lijkbezorging op een aantal punten aangepast. Een belangrijke wijziging, die naar verwachting per 1 januari 2008 in werking zal treden is dat thanatopraxie, een 'lichte vorm van balseming', zal worden toegestaan. Veel beheerders van begraafplaatsen vragen zich af of deze lichte conserveringsvorm nadelige gevolgen zal hebben voor het verteringsproces en dat zij bij ruiming van graven geconfronteerd zullen worden met onvolledig verteerde lijken. Is deze zorg terecht?

Bekijk het volledige artikel

Verder:

Het favoriete plekje is van Igle Weidenaar, bedrijfsleider van De Essenhof in Dordrecht.Op de foto-middenpagina’s: Bomen snoeien, volgens Johan Mullenders van De Nieuwer Ooster ‘een beetje kwajongenswerk’.Hedy Vegter vertelt in haar column over de meesterlijke site van mr. Van der Putten.In Beroemd begraven het graf van Herman Heijermans in Amsterdam.LOB-consulent Pauline Harmsen en jurist mr. W.G.H.M. van der Putten behandelen in de Vraagbaak vragen over schade aan monumenten en verwarring over verlenging grafrechten.En veel nieuws, zowel van de LOB zelfs als van diverse begraafplaatsen in het land. De Begraafplaats verschijnt vier keer per jaar. Het zomernummer komt uit in juni 2007, week 23.