De Begraafplaats

December 2008

Op de valreep nog enkele amendementen

© Anja Krabben

Op 30 september jongstleden heeft de Tweede Kamer met algemene stemmen de wijziging van de Wet op de lijkbezorging aangenomen. Na jaren lobbyen door de uitvaartwereld, adviseren van en praten met diverse politici en diverse kabinetten over de gewenste veranderingen, werd het ook wel tijd, kun je zeggen. Wonderlijk genoeg bleek de politiek op de valreep ook heel snel te werk kunnen gaan. Op het laatste moment werden nog diverse amendementen en moties ingediend, kort besproken en meerdere ervan aangenomen. Of ze allemaal even waardevol zijn?

Bekijk het volledige artikel

Dela frustreert oud-LOB'ers

© Anja Krabben

Over de grafkosten is het laatste woord nog niet gezegd, zoals blijkt uit het aangenomen amendement van de Tweede Kamer om de VNG te vragen een model te ontwikkelen dat een reële kostenopbouw en -vergelijking tussen verschillende gemeenten mogelijk maakt. De vraag is wie VNG daarbij mag of kan helpen.

Bekijk het volledige artikel

'Knutselreligie’ leidt tot botsingen bij uitvaart

© Harry Perree

Het knettert bij uitvaarten en begrafenissen. Nabestaanden willen er hun eigen invulling aan geven, maar stuiten op vaststaande kerkelijke rituelen. “Wij moeten ons de vraag stellen: van wie is het kerkhof?,” vindt religiewetenschapper Jean-Pierre Wils.

Bekijk het volledige artikel

Rechter: verplaatsen kist toegestaan

© mr. W.G.H.M. van der Putten

Het verschuiven van een kist naar het midden van het graf werd in juni 2008 door de rechter toegestaan. Een opmerkelijk vonnis, volgens mr. Willem van der Putten, omdat de rechtbank vergunning van de burgemeester niet nodig achtte. Het blijkt verder van belang om de maten van graven in het beheersreglement vast te leggen.

Bekijk het volledige artikel

Hard of zacht

© Wim van midwoud

Kuilen waar water in blijft staan, sufgeschoffelde paden; als begraafplaatsbeheerder zou je het misschien graag anders zien. Harde paden, in plaats van zachte! Jammer dat asfalt zo duur is... Maar is dat eigenlijk wel zo? En waarom niet eens gedacht aan een grindpad? Een lesje verhardingen voor de liefhebber. Konden we al die paden hier maar asfalteren!” roepen veel begraafplaatsbeheerders vertwijfeld. Spuugzat van al die kuilen waar water in blijft staan, meer dan genoeg hebbend van het lostrekken van rollators en hun oudere bestuurders, sufgeschoffeld aan het straatjesgras. Met asfalt ben je daar allemaal vanaf. En het ziet er zoveel mooier uit, desnoods met een splitlaag. Dan is het voor het oog net weer een grindpad! Maar ach, het kan niet; het aanbrengen van een asfaltlaag is veel te duur.

Bekijk het volledige artikel

Humor en speeddaten voor professionals

© Anja Krabben

'Beleef de uitvaart' was het motto van de laatste grote uitvaartbeurs afgelopen oktober. Een prachtig motto, waar je alleen maar professionals mee kunt aanspreken.

Bekijk het volledige artikel

Olie + Springer

© Anja Krabben

Graven en grafstenen van vooraanstaande Nederlanders blijven kwetsbaar. Dat blijkt uit de gebeurtenissen rond de laatste rustplaats van fotograaf Jacob Olie en tuinarchitect Leonard Anthony Springer.

Bekijk het volledige artikel

Kunst op de begraafplaats

© Pauline Prior

Uitvoerend medewerker op de begraafplaats van Purmerend Wim de Nie werkt op een dodenakker waar niet alleen graven, maar ook kunstwerken te bewonderen zijn. Hij werkt er al bijna acht jaar met veel plezier: “Je kunt een persoonlijk tintje aan je werk geven.”

Waarom niet elke twee jaar?

© Anja Krabben

De LOB-bedrijvendag was een groot succes, menen initiatiefnemers, standhouders en bezoekers. En zeker voor herhaling vatbaar…

Bekijk het volledige artikel

Verder:

Wonen op de begraafplaats in Venlo.Op de foto-middenpagina’s: LOB-bedrijvendag 2008. Foto’s: Pauline Prior. Tevens een kort verslag van de geslaagde dag in Nijmegen.Genoten op de uitvaartbeurs. Column van hoofdredacteur Anja Krabben.In Ter Navolging: de pluktuin in Zwolle.In Beroemd begraven het graf van Frits Philips in Eindhoven.Jurist mr. W.G.H.M. van der Putten behandelt in de Vraagbaak o.a. vragen over ‘levenslange’ grafuitgifte en grafaktes..En veel nieuws, zowel van de LOB zelfs als van diverse begraafplaatsen in het land. De Begraafplaats verschijnt vier keer per jaar. Het winternummer komt uit in februari 2009, week 6.