Leeswijzer bij werkprocessen

Formulieren die geheel of gedeeltelijk moeten worden ingevuld door medewerkers van de begraafplaats zijn aangegeven in rood. Documenten waarnaar gehandeld moet worden van de begraafplaats of die worden verstrekt aan medewerkers zijn aangegeven in zwart.

Doorverwijzingen naar bepaalde opvolgende processen zijn aangegeven als à werkprocesnr:….

Handleiding grafadministratie – digitaal

WerkprocessenCover Handleiding Grafadministratie

Standaard brieven en formulieren (in te vullen)

Documenten (intern en extern)

Enquêteresultaten

Automatisering